Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 26 czerwca 2009r. godz. 1300

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 53/09 z posiedzenia z dnia 29.05.2009r.

II. Dokończenie kontroli rozpoczętych w roku 2008 - kontrola sposobu załatwiania interpelacji.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.