Wyniki głosowania - część II z 20.10.2009

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z c.d. XLIV sesji Rady Miejskiej, z dnia 20.10.2009

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowych - anulowane głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Eugeniusz Robak

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Janusz Skrzypiński

 

 

 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 

 

 

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

 Ireneusz Sochaj

 

 

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowych - przegłosowanie zmian do porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Eugeniusz Robak

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 

 

 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 

 

 

Wstrzymało się:

 Stanisław Różański

 Ireneusz Sochaj

 

 

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowych - z autopoprawką nr 4 - Druk Nr 6/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Marcin Para

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 

 

 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Andrzej Kułdosz

 Eugeniusz Robak

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

 

Wstrzymało się:

 Artur Nycz

 Stanisław Różański

 

 

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowych - z autopoprawką nr 4 - drugie głosowanie - Druk Nr 6/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Marcin Para

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 

 

 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Andrzej Kułdosz

 Eugeniusz Robak

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

 

Wstrzymało się:

 Artur Nycz

 Stanisław Różański

 

 

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - Druk Nr 15/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Elżbieta Kasprzyk

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Eugeniusz Robak

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 

 

 

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

 

 

 

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino - Druk Nr 16/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Elżbieta Kasprzyk

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Eugeniusz Robak

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 

 

 

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

 

 

 

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/475/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. nieruchomości gminnych, celem umiejscowienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na obszarach wiejskich - Druk Nr 17/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 Elżbieta Kasprzyk

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Eugeniusz Robak

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

 Mieczysław Sawaryn