Wyniki głosowania - część I z 12.11.2009

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 12.11.2009

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 1.otwarcie obrad i stwierdzenie quorum - nowy porządek obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński   

Przeciw:

 Wanda Kmieciak   

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Stanisław Różański

 

 

 

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołu z XLIII sesji. -

Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marcin Para Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka Paweł Nikitiński Marek Sanecki 

Nie głosowało:

 Rafał Guga Stanisław Różański  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania powołania obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Jeziora Wełtyńskie” do sieci Natura 2000 - Druk Nr 1/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk Tomasz Namieciński Artur Nycz Marcin Para
 Mieczysław Sawaryn   

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowych (obywatelski projekt uchwały) - Druk Nr 27/XLV

Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn  

Przeciw:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
 Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

Artur Nycz Stanisław Różański  

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz   

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu - Druk Nr 32/XLV

Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj   

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - Druk Nr 30/XLV

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para
 Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

   

Wstrzymało się:

 Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz   

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 31/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz   

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/343/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. - Druk Nr 3/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz   

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2010 - Druk Nr 5/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Artur Nycz Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński   

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk  

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru - z autopoprawką - Druk Nr 6/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Artur Nycz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Przeciw:

 Paweł Nikitiński   

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz

   

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino - Druk Nr 7/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Artur Nycz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński   

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz   

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego - Druk Nr 8/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

 Stanisław Różański   

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino - Druk Nr 9/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

 Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 10/XLV

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Artur Nycz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński Marek Sanecki  

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 11/XLV

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach Wanda Kmieciak  

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/367/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 - Druk Nr 12/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Janina Nikitińska Artur Nycz Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Paweł Nikitiński   

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński   

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia ­ budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług - Druk Nr 13/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn   

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino - Druk Nr 14/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn 

Wstrzymało się:

 Rafał Guga Paweł Nikitiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Elżbieta Kasprzyk Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. - nowa wersja - Druk Nr 15/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

   

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskich - z autopoprawką - Druk Nr 16/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

 Marcin Para

   

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 - Druk Nr 17/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Rafał Guga

   

Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie: 2/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Bartkowo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2010 - Druk Nr 18-2/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Marcin Para Eugeniusz Robak Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz Rafał Guga Wanda Kmieciak Andrzej Kułdosz

Nie głosowało:

 Artur Nycz Stanisław Różański  

Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie: 2/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Wirów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2010 - Druk Nr 19-2/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Marcin Para Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz Rafał Guga Wanda Kmieciak Eugeniusz Robak

Nie głosowało:

 Artur Nycz

   

Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie: 2/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Krajnik dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2010 - Druk Nr 20-2/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Marcin Para Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz Rafał Guga Wanda Kmieciak Eugeniusz Robak

Nie głosowało:

 Artur Nycz

   

Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie: 2/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Żórawie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2010 - Druk Nr 21-2/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Marcin Para Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz Rafał Guga Wanda Kmieciak Eugeniusz Robak

Nie głosowało:

 Artur Nycz

   

Numer głosowania: 26
Podjęcie uchwały w sprawie: 2/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Żórawie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2010 - zmiana porządku obrad - WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Przeciw:

 Rafał Guga   

Numer głosowania: 27
Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino - Druk Nr 26/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Artur Nycz Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Paweł Nikitiński

   

Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska

   

Numer głosowania: 28
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do przyjęcia do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa kanalizacji w Aglomeracji Gryfino" - Druk Nr 33/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 29
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - Druk Nr 34/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 30
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - z autopoprawkami - Druk Nr 35/XLV

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 31
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino - wniosek radnej Kmieciak o przerwanie sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Rafał Guga Artur Nycz 

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach

   

 

Przerwa do 26 listopada 2009r. do godz.1000