Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Krystian Kosiński - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych


1. Oświadczenie majątkowe 
[200593 bajtów]

2. Oświadczenie majątkowe 
[164652 bajtów]

3. Oświadczenie majątkowe 
[145439 bajtów]

4. Oświadczenie majątkowe 
[60178 bajtów]