Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 19 sierpnia 2010 r. godz. 1130

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 64/10

II. Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Szczerbińskiej na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie. Wypracowanie projektu uchwały.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.