Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu  10 sierpnia 2010 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1.  Magdalena Chmura-Nycz obecna obecna
2.  Elżbieta Kasprzyk obecna obecna
3.  Jacek Kawka nieobecny nieobecny
4.  Janina Nikitińska obecna obecna
5.  Marcin Para nieobecny nieobecny
6.  Stanisław Różański nieobecny nieobecny
7.  Marek Sanecki obecny obecny