Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2010 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1.  Magdalena Chmura-Nycz obecna obecna
2.  Elżbieta Kasprzyk obecna obecna
3.  Jacek Kawka obecny obecny
4.  Janina Nikitińska obecna obecna
5.  Marcin Para nieobecny nieobecny
6.  Stanisław Różański obecny obecny
7.  Marek Sanecki obecny obecny