Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 10 stycznia 2011r. o godz. 1100

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej ws. projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2011r.

III. Wolne wnioski i informacje.