Materiały na sesję

 

 1. DRUK Nr 1/XV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok
 2. DRUK Nr 2/XV - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025
 3. DRUK Nr 3/XV - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012
 4. DRUK Nr 4/XV - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025
 5. DRUK Nr 5/XV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na rok 2012
 6. DRUK Nr 6/XV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2012 rok
 7. DRUK Nr 7/XV-  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki 
 8. DRUK Nr 8/XV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych nr 2 i 3 miasta Gryfino 
 9. DRUK Nr 9/XV - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
 10. DRUK Nr 10/XV - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawki czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino
 11. DRUK Nr 11/XV - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino
 12. DRUK Nr 12/XV -Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 13. DRUK Nr 13/XV - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i  Daleszewo
 14. DRUK Nr 14/XV - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo gminy Gryfino