Wynajęcie lokalu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. III/6C

10.03.2021r.

WYNAJĘCIE LOKALU

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.); art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wynajem lokalu  lub
  2. Załączniki:
    • aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją gruntu
    • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – gdy została wydana
    • aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

II. OPŁATY:
Nie pobiera się 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do sześćdziesięciu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie przy ul. Parkowej 3 (II piętro pok. – 203), nr telefonu ( 91 ) 416-20-11 wew. 403

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.