Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 120.35.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawiam Pana Daniela Adamczyka gminnym koordynatorem zastosowania techniki elektronicznej na obszarze gminy Gryfino w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

§ 2. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Gryfino:

Numer
obwodu
głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

Nazwisko i imię 
operatora
1 Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie,
ul. Szczecińska 17
Kaliński Radosław
2 Przedszkole nr 2 w Gryfinie,
ul. Bolesława Krzywoustego 5
Lefik-Żarczyńska Barbara
3 Przedszkole nr 4 w Gryfinie,
ul. Tadeusza Kościuszki 17
Lefik-Żarczyńska Barbara
4 I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie,
ul. Niepodległości 16
Lefik-Żarczyńska Barbara
5 Szkoła Podstawowa nr 1
w Gryfinie, ul. Łużycka 22
Lefik-Żarczyńska Barbara
6 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie,
ul. Łużycka 91
Stawicki Marcin
7 Przedszkole nr 5 w Gryfinie,
ul. Stefana Żeromskiego 12
Ekiert Joanna
8 Przedszkole nr 3 w Gryfinie,
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
Ekiert Joanna
9 Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie,
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70
Ekiert Joanna
10 Biblioteka Publiczna Filia Górny Taras w Gryfinie,
ul. Krasińskiego 87a
Adamczyk Iwona
11 Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie,
ul. 9 Maja 4
Adamczyk Iwona
12 Przedszkole nr 1 w Gryfinie,
ul. Wojska Polskiego 11
Adamczyk Iwona
13 Świetlica Wiejska w Czepinie,
ul. Gryfińska 46
Kaliński Radosław
14 Szkoła Podstawowa  w Radziszewie,
ul. Szczecińska 54
Kaliński Radosław
15 Szkoła Podstawowa  w Gardnie,
ul. Niepodległości 1
Olejarz Ryszard
16 Świetlica Wiejska w Dołgich,
Dołgie 12a
Olejarz Ryszard
17 Szkoła Podstawowa  w Chwarstnicy,
ul. Gryfińska 19
Olejarz Ryszard
18 Świetlica Wiejska  w Wełtyniu,
ul. Niepodległości 18
Olejarz Ryszard
19 Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie,
Nowe Czarnowo 62
Stawicki Marcin
20 Biblioteka Publiczna w Gryfinie, Filia w Pniewie,
ul. Gryfińska 16
Stawicki Marcin
21 Dom Pomocy Społecznej w Dębcach,
Dębce 11
Kaliński Radosław
22 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.,
ul. Parkowa 5
Adamczyk Iwona
23 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie,
ul. Armii Krajowej 8
Ekiert Joanna
24 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.,
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny w Nowym Czarnowie,
Nowe Czarnowo 70
Stawicki Marcin

 

§ 3. Zadania gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych określają załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1 i 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołów głosowania w obwodzie przez terytorialną komisję wyborczą.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam gminnemu koordynatorowi zastosowania techniki elektronicznej na obszarze gminy Gryfino w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zobowiązują burmistrza do ustanowienia gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW).

Sporządził:
Daniel Adamczyk