Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2003

Lp Źródło dofinansowania Nazwa projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania Okres realizacji projektu
od do
1 PHARE CBC 2001 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfinie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino-Północ 31.782.000,00
PLN
17.747.425,76
PLN
2003 2004
2 Phare CBC 2001 Cykl imprez z okazji 750-lecia Miasta Gryfina 88.466,62
PLN
63.695,97
PLN
2003 2004
3

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – środki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju

Dofinansowanie zadań szkoleniowo-dydaktycznych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na wsi 78.260,79
PLN
47.434,00
PLN
2003 2004