Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Gryfino.

Działając zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289) art. 3 ust. 2 pkt. 9, Gmina Gryfino informuje o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Gryfino.

Lp. Adres punktu zbierania zużytego sprzętu Dane przedsiębiorcy zbierającego zużyty sprzęt

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
- Baza Transportu w Gryfinie przy ul. Targowej 9, 74-100 Gryfino (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK),
- Składowisko odpadów komunalnych „Gryfino-Wschód” (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

 

Dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 poz. 1688):

„art. 37 ust. 1 Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.”

„art. 40 ust. 1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.”