Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Nieruchomości2018-03-22 15:05:05Krystyna Lamperskanowa pozycja
Porządek obrad2018-03-22 14:03:22Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-03-22 13:50:02Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych2018-03-22 12:24:22Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych2018-03-22 12:22:27Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2018-03-22 09:57:57Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-03-22 09:09:18Patrycja Bułatnowa pozycja
Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-03-22 08:37:09Marta Karpickanowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2018-03-21 13:34:09Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2018-03-21 09:08:33Natalia Szataniknowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2018-03-20 14:23:03Edyta Matyszczyknowa pozycja
Materiały na sesję2018-03-20 13:26:44Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-03-20 12:49:36Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego2018-03-20 12:37:01Izabela Buckowskanowa pozycja
Rok 20182018-03-20 12:33:04Izabela Buckowskanowa pozycja
Porządek obrad2018-03-19 12:18:26Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-03-19 12:13:57Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-03-19 12:08:07Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-03-19 11:57:39Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-03-19 11:41:47Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-03-19 11:39:51Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-03-19 11:37:27Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-03-19 11:35:34Edyta Matyszczyknowa pozycja
Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi 2018-03-19 10:36:55Aneta Raciborskanowa pozycja
Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi 2018-03-19 10:22:55Aneta Raciborskanowa pozycja
Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym2018-03-19 09:43:38Aneta Raciborskazmiana danych
Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego2018-03-19 09:03:45Aneta Raciborskazmiana danych
Skład osobowy Młodzieżowej Rady Miejskiej2018-03-16 12:19:04Ewa Sznajderzmiana danych
Sprawozdania z Programów Współpracy2018-03-16 11:35:24Barbara Lefik-Żarczyńskanowa pozycja
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich2018-03-16 10:59:13Aneta Raciborskazmiana danych
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego2018-03-16 10:35:03Aneta Raciborskazmiana danych
Oferty pracy2018-03-16 10:30:08Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Jubileusz setnych urodzin2018-03-16 09:36:25Aneta Raciborskazmiana danych
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego /złote gody/2018-03-16 09:29:06Aneta Raciborskazmiana danych
Przyjęcie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego2018-03-16 09:19:38Aneta Raciborskazmiana danych
Uznanie orzeczenia o zmianie imienia i /lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa2018-03-15 12:09:07Aneta Raciborskanowa pozycja
Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane2018-03-15 11:48:01Aneta Raciborskazmiana danych
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii2018-03-15 11:21:16Aneta Raciborskazmiana danych
Zarządzenia dotyczące budżetu2018-03-15 10:35:10Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)2018-03-15 10:09:57Aneta Raciborskazmiana danych
Sprostowanie aktów stanu cywilnego2018-03-15 09:12:36Aneta Raciborskazmiana danych
Odtwarzenie treści aktów stanu cywilnego2018-03-14 14:34:30Aneta Raciborskazmiana danych
Uzupełnienie aktów stanu cywilnego2018-03-14 12:00:22Aneta Raciborskazmiana danych
Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego2018-03-14 10:28:37Aneta Raciborskazmiana danych
Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska2018-03-13 10:31:37Aneta Raciborskaimport
Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa2018-03-13 10:22:22Aneta Raciborskazmiana danych
Akty prawa miejscowego 2018r.2018-03-13 10:11:43Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca skłądane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego2018-03-13 08:39:45Aneta Raciborskazmiana danych
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego2018-03-12 14:29:29Aneta Raciborskazmiana danych
Rejestracja zgonów2018-03-12 10:40:47Aneta Raciborskazmiana danych