Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Rok 20182018-07-20 15:25:08Helena Bobrowicznowa pozycja
Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-07-20 15:20:03Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2018-07-20 13:00:55Alicja Buczkowska-Jóśkowiaknowa pozycja
Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-07-20 12:34:24Magdalena Januszewskanowa pozycja
Rejestr petycji - Burmistrz2018-07-20 09:13:15Janina Majornowa pozycja
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino2018-07-20 08:48:59Izabela Buckowskanowa pozycja
Materiały na sesję2018-07-18 08:13:38Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2018-07-17 10:39:02Alicja Kowalskanowa pozycja
Nieruchomości2018-07-17 09:42:45Urszula Kselnowa pozycja
Sesja nr XLVI2018-07-16 09:56:09Mariusz Tarkanowa pozycja
Oferty pracy2018-07-12 14:59:54Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2018-07-12 14:20:05Patrycja Bułatnowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2018-07-09 09:33:16Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2018-07-05 14:53:46Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r.2018-07-05 11:26:29Izabela Buckowskanowa pozycja
Uchwała Nr XLVI/463/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji 2018-07-05 11:16:11Justyna Satanowskanowa pozycja
Decyzje środowiskowe2018-07-04 09:15:13Jacek Czaczyknowa pozycja
Radni2018-07-04 08:47:31Daniel Adamczyknowa pozycja
Burmistrz2018-07-04 08:42:59Daniel Adamczyknowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2018r.2018-06-29 15:18:48Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2018-20252018-06-29 15:13:46Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Uchwały dotyczące budżetu2018-06-29 15:10:54Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Sesja nr XLVIII2018-06-29 15:03:41Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Dyżury Radnych2018-06-29 14:34:06Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Regulamin obowiązujący od 01.01.2017r.2018-06-29 13:49:15Izabela Buckowskanowa pozycja
Sprawozdania Burmistrza od 29.10.20142018-06-29 13:43:22Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2018-06-29 08:57:40Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Wyniki głosowania2018-06-29 08:54:34Alicja Kowalskanowa pozycja
Opinie Komisji do projektów uchwał2018-06-28 08:10:16Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-06-28 07:55:06Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-06-28 07:45:53Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-06-25 15:30:12Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-06-25 15:23:57Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-06-25 12:34:05Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-06-25 12:25:58Edyta Matyszczyknowa pozycja
Informacja nt. świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe2018-06-21 14:36:09Andrzej Wiśniewskinowa pozycja
Porządek obrad2018-06-21 12:36:11Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-06-21 12:27:51Edyta Matyszczyknowa pozycja
Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości2018-06-20 09:01:21Joanna Ekiertzmiana danych
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy2018-06-20 08:50:02Joanna Ekiertzmiana danych
Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków2018-06-20 08:45:51Janina Majorzmiana danych
Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest2018-06-20 08:35:48Janina Majorzmiana danych
Przyjęcie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska2018-06-20 08:30:07Janina Majorzmiana danych
MPZP w opracowaniu2018-06-19 11:53:23Joanna Ekiertzmiana danych
Materiały na sesję2018-06-18 10:32:30Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2018-06-18 09:06:18Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych2018-06-18 08:23:42Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
UMiG - telefony wewnętrzne2018-06-15 12:03:32Administratorimport
Porządek obrad2018-06-15 09:01:43Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych2018-06-12 11:00:02Marta Karpickanowa pozycja