Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Zamówienia powyżej 30.000 euro2017-05-25 13:42:50Katarzyna Nowaknowa pozycja
Wyniki głosowania2017-05-25 13:28:10Alicja Kowalskanowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2017-05-25 13:07:01Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2017-05-25 13:03:25Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2017-05-25 12:10:51Barbara Baranowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2017-05-25 10:18:49Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Porządek obrad2017-05-25 09:41:56Edyta Matyszczyknowa pozycja
Opinie Komisji do projektów uchwał2017-05-25 08:56:16Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2017-05-25 08:32:58Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2017-05-25 08:32:07Edyta Matyszczyknowa pozycja
Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2017-05-24 13:44:34Alicja Buczkowska - Jóśkowiaknowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2017-05-23 09:12:48Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Rok 20172017-05-22 13:52:52Aleksandra Klosnowa pozycja
Porządek obrad2017-05-19 14:21:22Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2017-05-19 14:18:37Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2017-05-19 14:05:02Edyta Matyszczyknowa pozycja
Posiedzenie z dnia 19.05.20172017-05-19 14:03:02Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2017-05-19 14:01:19Edyta Matyszczyknowa pozycja
Nieruchomości2017-05-19 13:22:19Sylwia Barticzkanowa pozycja
Budżet obywatelski na rok 20182017-05-19 13:18:33Ryszard Stempińskinowa pozycja
Budżet obywatelski2017-05-19 12:06:03Ryszard Stempińskinowa pozycja
Budżet obywatelski na rok 20172017-05-19 12:05:12Barbara Lefik-Żarczyńskanowa pozycja
Porządek obrad2017-05-19 07:49:05Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2017-05-18 15:34:29Edyta Matyszczyknowa pozycja
Dyżury Radnych2017-05-18 11:23:07Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zastępcy Burmistrza2017-05-18 07:33:37Daniel Adamczyknowa pozycja
Skarbnik2017-05-17 15:33:05Daniel Adamczyknowa pozycja
Sekretarz2017-05-17 15:30:27Daniel Adamczyknowa pozycja
Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną2017-05-17 15:03:00Daniel Adamczyknowa pozycja
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza2017-05-17 14:15:55Daniel Adamczyknowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2017-05-17 08:47:16Natalia Szataniknowa pozycja
UMiG - telefony wewnętrzne2017-05-17 07:31:25Administratorimport
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino2017-05-16 15:42:34Daniel Adamczyknowa pozycja
Materiały na sesję2017-05-16 11:09:15Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2017-05-16 10:27:15Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2017-05-15 13:16:59Administratorimport
Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2017-05-15 13:15:53Natalia Szataniknowa pozycja
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie2017-05-15 11:50:12Sylwa Skrzyniarznowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2017-05-15 11:41:02Edyta Matyszczyknowa pozycja
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną2017-05-11 15:21:32Administratorimport
Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt2017-05-11 15:20:06Administratorimport
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych2017-05-11 14:55:06Administratorimport
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami2017-05-11 14:34:38Administratorimport
Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest2017-05-11 14:29:44Janina Majornowa pozycja
Przyjęcie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska2017-05-11 14:07:18Administratorimport
Akty prawa miejscowego 2016r.2017-05-11 12:47:56Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy2017-05-11 12:16:57Administratorimport
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy2017-05-11 11:54:45Administratorimport
Najem lokalu komunalnego2017-05-11 11:10:43Administratorimport
Najem lokalu zamiennego2017-05-11 11:06:30Administratorimport