Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Decyzje środowiskowe2018-05-18 15:04:05Jacek Czaczyknowa pozycja
Nieruchomości2018-05-18 14:00:03Izabela Szczepańskanowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2018-05-18 13:32:55Edyta Matyszczyknowa pozycja
Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-05-18 13:11:29Justyna Siwek-Maturanowa pozycja
Rok 20182018-05-18 11:51:55Marta Rodziewicznowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2018-05-17 14:17:01Patrycja Bułatnowa pozycja
Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-05-17 12:00:41Alicja Buczkowska-Jóśkowiaknowa pozycja
Oferty pracy2018-05-16 15:26:28Krystyna Szyszkowskano0wa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2018-05-16 12:50:32Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie2018-05-16 12:07:19Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Materiały na sesję2018-05-16 11:37:54Alicja Kowalskanowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2018-05-16 11:00:58Patrycja Bułatnowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2018-05-16 09:35:44Natalia Szataniknowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2018r.2018-05-15 15:25:16Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Radni2018-05-15 14:04:58Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2018-05-15 07:13:08Alicja Kowalskanowa pozycja
Gminna ewidencja zabytków2018-05-10 13:02:04Piotr Górkiewicznowa pozycja
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych2018-05-08 09:48:30Marta Karpickanowa pozycja
Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych2018-05-07 11:25:19Marta Karpickanowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2018-20252018-04-30 15:35:09Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Uchwały dotyczące budżetu2018-04-30 15:28:12Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Sesja nr XLVI2018-04-30 14:35:13Elżbieta Kasprzyknowa pozycja
Protokół z obrad2018-04-27 14:32:06Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2018-04-27 14:10:35Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Sprawozdania Burmistrza od 29.10.20142018-04-27 10:01:19Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Wyniki głosowania2018-04-26 14:09:22Alicja Kowalskanowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2018-04-26 13:54:35Ryszard Stempińskinowa pozycja
Porządek obrad2018-04-26 13:40:59Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-04-26 13:37:13Edyta Matyszczyknowa pozycja
Opinie Komisji do projektów uchwał2018-04-26 10:22:44Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-04-26 09:05:30Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-04-26 08:52:29Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-04-26 08:49:06Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-04-26 08:41:55Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2018-04-24 10:09:32Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-04-24 09:28:49Edyta Matyszczyknowa pozycja
Sprawozdanie Rb-Z2018-04-23 15:28:14Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Sprawozdanie Rb-N2018-04-23 15:27:02Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Sprawozdanie Rb-NDS2018-04-23 15:25:47Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Sprawozdanie Rb-28S2018-04-23 15:24:21Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Sprawozdanie Rb-27S2018-04-23 15:10:23Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Wydanie zgody na zamianę lokalu z urzędu2018-04-23 13:07:59Mariusz Tarkazmiana danych
Wydanie zgody na zamianę międzylokatorską lokalu2018-04-23 12:54:57Mariusz Tarkazmiana danych
Wydanie zgody na adaptację powierzchni strychowej lub pomieszczeń niemieszkalnych2018-04-23 12:06:48Mariusz Tarkazmiana danych
Porządek obrad2018-04-23 11:49:34Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2018-04-23 11:37:13Edyta Matyszczyknowa pozycja
Wydanie zgody na powiększenie lokalu komunalnego o przylegającą wolną powierzchnię strychową lub pomieszczenie niemieszkalne2018-04-23 11:22:01Mariusz Tarkazmiana danych
Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu opuszczonego przez głównego najemcę2018-04-23 10:28:33Mariusz Tarkazmiana danych
Gospodarka odpadami komunalnymi2018-04-23 10:19:27Jacek Czczyknowa pozycja
Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po zgonie najemcy2018-04-23 10:15:17Mariusz Tarkanowa pozycja