Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-01-17 10:41:04Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-01-17 10:14:20Daniel Cieślaknowa pozycja
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU (Symbol BMI)2018-01-17 08:32:06Izabela Buckowskamodyfikacja danych
UMiG - adresy e-mail2018-01-17 08:31:00Ryszard Stempińskinowa pozycja
UMiG - telefony wewnętrzne2018-01-17 08:29:27Administratorimport
Sesja nr XLII2018-01-16 14:02:44Alicja Kowalskanowa pozycja
Rok 20182018-01-15 15:03:22Tomasz Wolendernowa pozycja
Wydanie nowego aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego2018-01-15 11:20:52Grzegorz Jastrowicznowa pozycja
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego2018-01-15 11:17:25Grzegorz Jastrowicznowa pozycja
Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego2018-01-15 11:12:54Administratorimport
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników2018-01-15 11:09:21Administratorimport
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego2018-01-15 10:51:21Andrzej Wiśniewski edycja danych
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych2018-01-15 10:48:20Piotr Romaniczimport
Zamówienia do 30.000 euro2018-01-12 13:13:05Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2018-01-12 12:23:00Alicja Buczkowska-Jóśkowiaknowa pozycja
Oferty pracy2018-01-12 08:54:30Beata Ludwiczaknowa pozycja
Dyżury Radnych2018-01-11 12:10:54Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino2018-01-11 11:39:32Izabela Buckowskanowa pozycja
Rejestr petycji - Burmistrz2018-01-11 11:36:57Marta Karpickanowa pozycja
Decyzje środowiskowe2018-01-11 09:55:54Jacek Czaczyknowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2018-01-10 14:18:38Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
ROK 20182018-01-09 10:35:14Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2017r.2018-01-08 10:42:43Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Rok 20172018-01-05 09:05:17Ewa Staneckanowa pozycja
Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2018-01-04 13:46:05M. Wilczyńskanowa pozycja
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 20182018-01-04 13:05:40Iwona Dąbro-Adamiaknowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2018-01-04 12:29:10Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Informacja o podatkach lokalnych2018-01-04 12:03:50Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2017-12-29 12:23:09Alicja Buczkowska-Jóśkowiaknowa pozycja
Uchwały dotyczące budżetu2017-12-28 09:49:06Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Uchwały dotyczące budżetu2017-12-28 09:33:17Alicja Kowalskanowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2017-12-27 14:28:16Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Protokół z obrad2017-12-22 14:35:14Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2017-12-22 13:56:19Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2017-12-22 13:51:25Edyta Matyszczyknowa pozycja
Plan audytu wewnętrznego na 20182017-12-22 13:45:36Anna Myśkonowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2017-12-22 11:53:50Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2017-12-22 11:43:31Ryszard Stempińskinowa pozycja
Wyniki głosowania2017-12-22 10:31:20Alicja Kowalskanowa pozycja
Sprawozdania Burmistrza od 29.10.20142017-12-22 09:37:19Alicja Kowalskanowa pozycja
Nieruchomości2017-12-21 14:02:42Krystyna Lamperskanowa pozycja
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie2017-12-21 13:52:53Sylwa Skrzyniarznowa pozycja
Opinie Komisji do projektów uchwał2017-12-21 08:34:05Edyta Matyszczyknowa pozycja
Posiedzenie z dnia 20.12.20172017-12-20 14:08:16Edyta Matyszczyknowa pozycja
Dotacje proekologiczne2017-12-20 11:38:10Janina Majornowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2017-12-19 14:40:05Natalia Szataniknowa pozycja
Porządek obrad2017-12-19 10:40:00Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2017-12-19 10:33:51Edyta Matyszczyknowa pozycja
Rejestr działalności regulowanej2017-12-15 14:55:01Małgorzata Lewandowskanowa pozycja
Porządek obrad2017-12-15 10:34:24Edyta Matyszczyknowa pozycja