Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną2017-07-28 10:29:50Daniel Adamczyknowa pozycja
Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2017-07-28 08:28:03Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2017-07-27 11:38:00Barbara Lefik-Żarczyńskanowa pozycja
Rok 20172017-07-27 10:47:26Andrzej Wiśniewskinowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2017-07-27 08:07:50Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2017-07-27 06:50:24Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Nieruchomości2017-07-26 10:33:32Jolanta Woldańskanowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2017-07-26 08:43:16Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Kontrole przeprowadzone przez Radę Miejską2017-07-21 09:10:02Edyta Matyszczyknowa pozycja
Sesja nr V2017-07-21 07:49:52Alicja Kowalskanowa pozycja
Pomoc publiczna2017-07-20 09:18:35Magdalena Januszewskanowa pozycja
UMiG - telefony wewnętrzne2017-07-20 05:03:50Administratorimport
Porządek obrad2017-07-18 12:19:14Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2017-07-18 12:13:49Edyta Matyszczyknowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2017-07-18 10:57:03Natalia Szataniknowa pozycja
Oferty pracy2017-07-18 09:25:56Anna Wójciaknowa pozycja
Decyzje środowiskowe2017-07-14 11:41:12Jacek Czaczyknowa pozycja
Jednostki organizacyjne Gminy2017-07-13 12:42:45Administratornowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2017r.2017-07-12 13:41:29Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH (Symbol BWS)2017-07-10 12:17:24Administratorimport
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU (Symbol BMI)2017-07-10 12:16:46Izabela Buckowskamodyfikacja danych
REFERAT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM (Symbol BZR)2017-07-10 12:16:06Izabela Buckowskanowa pozycja
KONTROLA WEWNĘTRZNA (Symbol BKW)2017-07-10 12:15:18Administratorimport
Przyjęcia mieszkańców w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącą i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie2017-07-07 10:58:45Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Sprawozdania Burmistrza od 29.10.20142017-06-30 14:02:29Alicja Kowalskanowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2017-20252017-06-30 12:55:49Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Uchwały dotyczące budżetu2017-06-30 12:53:44Alicja Kowalskanowa pozycja
Sesja nr XXXVIII2017-06-30 12:33:08Daniel Cieślaknowa pozycja
Wyniki głosowania2017-06-30 11:17:01Alicja Kowalskanowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2017-06-30 10:36:45Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2017-06-30 10:34:40Ryszard Stempińskinowa pozycja
Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino2017-06-30 09:43:03Izabela Buckowskanowa pozycja
Protokól z obrad2017-06-30 08:30:15Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Opinie Komisji do projektów uchwał2017-06-29 14:14:48Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej2017-06-29 08:36:09Małgorzata Lewandowskanowa pozycja
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości2017-06-29 08:01:27Janina Majorzmiana danych
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska2017-06-29 07:02:22Joanna Ekiertmodyfikacja danych
Porządek obrad2017-06-28 11:35:31Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2017-06-28 11:31:03Edyta Matyszczyknowa pozycja
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (Symbol BWG)2017-06-27 14:01:46Administratorimport
Petycje2017-06-27 10:49:16Izabela Buckowskanowa pozycja
Porządek obrad2017-06-26 07:30:49Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2017-06-26 07:15:11Edyta Matyszczyknowa pozycja
Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Gryfino za lata 2012-132017-06-23 13:00:10Jacek Czaczyknowa pozycja
Rejestr petycji - Burmistrz2017-06-23 12:53:59Janina Majornowa pozycja
Rejestr petycji - Rada Miejska2017-06-22 11:48:34Alicja Kowalskanowa pozycja
Zestawienie MPZP2017-06-22 09:48:20Aleksandra Olchowskanowa pozycja
MPZP według obrębów geodezyjnych2017-06-22 09:46:39Aleksandra Olchowskanowa pozycja
Kontakt z radnymi2017-06-21 13:08:40Ryszard Stempińskinowa pozycja
Materiały na sesję2017-06-20 11:48:23Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja