UMiG - telefony wewnętrzne

                                                             Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

tel.   91-416-20-11   następnie numer wewnętrzny 

Budynek przy ul. 1 Maja 16
Nr pokoju Nazwa wydziału Nazwisko i imię pracownika Nr telefonu
PIWNICA
001 Audyt Wewnętrzny Anna Myśko 250
002 Wydział Organizacyjny  Kadry, BHP Anna Wójciak
Małgorzata Kurpińska
101
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska 141
003 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  (Obrona Cywilna) Andrzej Wiśniewski - kierownik 333
Henryk Nowakowski 339
007 Archiwum Izabela Buckowska 107
012 Referat Informatyki Daniel Adamczyk - kierownik referatu 350
013 Referat Informatyki Ryszard Stempiński 305
Ryszard Olejarz 315
016 Straż Miejska Roman Rataj - komendant
Arkadiusz Rybicki - z-ca komendanta
186
Alicja Kubiak
Adam Jędrzejczyk
Adrian Kardynalczyk
Piotr Kawka
Robert Kukiełka
Stanisław Szydłowski
Radosław Kaliński
286
PARTER
1 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Iwona Szymańska-Ciepłucha - naczelnik
Agnieszka Żelech  - z-ca naczelnika
201
2 KASA Katarzyna Głowacka-Krysiak 202
3 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Furtak 103
Sylwia Wróbel
Joanna Kowalska
203
4 Referat Spraw Obywatelskich Anna Fortuna
Beata Karolczyk
Iwona Tryścień-Szydlińska
204
Renata Kuryło  - kierownik referatu 205
6 Wydział Organizacyjny Beata Ludwiczak - naczelnik
Izabela Buckowska - z-ca naczelnika
Olga Ostrówka
316
Monika Ferens 206
6a Wydział Organizacyjny
Biuro Obsługi Interesantów
Agnieszka Szuster 106
Sandra Ebert 156
7 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Kinga Rataj  207
Magdalena Wicińska 307
8 Wydział Gospodarki Komunalnej Mariusz Tarka  - naczelnik
Marta Kokosza
208
9 Wydział Zamówień Publicznych Alicja Buczkowska-Jóśkowiak 209
10 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Wiesława Siwek
Aneta Sadowska
210
Monika Kisielica 310
11 Referat Inwestycji (BMI.RI) Mariusz Andrusewicz - kierownik referatu RI 311
Daria Koczan 111
Joanna Owczarek 211
Referat Rozwoju (BMI.RR)

Justyna Siwek-Matura
Katarzyna Łabuda

399
12 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) Joanna Ekiert - naczelnik
Beata Szczepańska
113
Katarzyna Krasowska 112
Helena Bobrowicz 212
Tomasz Tarnowski 241
13 Wydział Inwestycji i Rozwoju (BMI) Bartosz Boguski - naczelnik 213
Janina Major  - z-ca naczelnika BMP 312
14 Referat Ochrony Środowiska (BMP.ROŚ) Małgorzata Lewandowska 314
Jacek Czaczyk
Weronika Małyska
214
15 Wydział Gospodarki Komunalnej Agnieszka Juszczak
Małgorzata Wojdyła
215
Natalia Szatanik 115
16 Sekretarz Miasta i Gminy Ewa Sznajder 216
17 Wydział Organizacyjny Katarzyna Birkenfeld-Ból 217
18 Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz 218
19 Wydział Zamówień Publicznych Angelika Szulc - naczelnik
Agnieszka Wernikowska  - z-ca naczelnika
219
PIĘTRO
20 Wydział Działalności Gospod., Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Barbara Jangas 220
Urszula Włodarczyk 320
21 Wydział Działalności Gospod., Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Barbara Bara 121
Helena Pasztaleniec 221
22 Wydział Działalności Gospod., Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Sylwia Barticzka
Żaneta Snoch
222
23 Wydział Działalności Gospod., Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Jolanta Woldańska
Edyta Welzandt
223
24 Urząd Stanu Cywilnego Aneta Raciborska - kierownik
Justyna Satanowska  - z-ca kierownika
224
Izabela Kozak
Aneta Kuźma
124
25 Wydział Finansowo-Księgowy Iwona Adamczyk 
Anita Makowska-Wilk
125
Sylwia Skrzyniarz
Anna Juszczak
225
Małgorzata Dzierbicka
Małgorzata Smołuch
325
26 Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 226
27 Biuro Obsługi Rady Alicja Kowalska - kierownik 327
Agnieszka Grzegorczyk 127
Edyta Matyszczyk 227
28 Wydział Finansowo-Księgowy Milena Swieboda - naczelnik
Maria Waszczyk - z-ca naczelnika
228
29 Wydział Działalności Gospod., Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - naczelnik
Krystyna Lamperska  - z-ca naczelnika
329
30 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński 230
31 Sekretariat Burmistrza Karolina Grąbczewska 231
32 Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn 232
33 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler 233

                                                                     Wydziały poza budynkiem Urzędu Miasta i Gminy

Budynek przy ul. Niepodległości 20
Nazwa wydziału Nr pokoju Pracownicy wydziału Telefon
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / Referat Edukacji 8 Grzegorz Jastrowicz - naczelnik

91-4666541

6 Swietłana Sochaj - z-ca naczelnika
Marta Karpicka
Magdalena Januszewska

91-4169079

 

Budynek "Pod Platanem" ul. Sprzymierzonych 8
Nazwa wydziału Nr pokoju Pracownicy wydziału Telefon
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych /
Referat Spraw Społecznych
5 Kamila Zagórska-Hyży 91-4169350 wew.37
5 Leszek Ludwiniak 91-4169350 wew.37
6 Małgorzata Wasiluk 91-4169350 wew.34
6 Daniel Cieślak 91-4169350 wew.35
7 Barbara Lefik-Żarczyńska - kierownik
Ewa Filip
91-4169350 wew.36
9 Agnieszka Odachowska  91-4169350 wew.41 
9 Daniel Pietras 91-4169350 wew.41
Referat Zarządzania Ryzykiem 12a Katarzyna Szabałkin  - kierownik 91-4169350 wew.40
Kontrola Wewnętrzna Iwona Dąbro-Adamiak 91-4169350 wew.42