Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. IX/4

30.01.2018r.

PRZESUNIĘCIE TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ NALEŻNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (DZ.U. z 2012 r. poz. 83)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu lub .

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pokój nr 204), nr telefonu 91 416 20 11 wew. 424.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku zakwalifikowania wniosku jako pomoc de minimis, użytkownik wieczysty poproszony zostanie o jego uzupełnienia o dokumenty wymagane przy jej udzieleniu.

Wniosek należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.