Zaświadczenie o spłacie należności

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG X/4

30.01.2018r.

ZAŚWIADCZENIA O SPŁACIE NALEŻNOŚCI

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie należności  lub .
 
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
- za wydane zaświadczenie - 17 zł.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao SA Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3  (II piętro, pokój nr 204), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 424.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
VI. UWAGI:
Zaświadczenie może być odebrane zgodnie z wnioskiem:
- osobiście;
- za pośrednictwem poczty przesłane na adres domowy.