Wykazy udzielonych ulg
Data ogłoszenia Tytuł
2017/06/01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku  
2017/06/01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  
2016/06/01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku  
2016/06/01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  
2012/09/07   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2011 udzielono pomocy publicznej  
2011/04/22   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2010 udzielono pomocy publicznej  
2011/04/22   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2009 udzielono pomocy publicznej  
2011/04/22   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2008 udzielono pomocy publicznej  
2011/04/22   Sprawozdanie dotyczące ulg podatkowych w 2010 roku  
2011/04/22   Sprawozdanie dotyczące ulg podatkowych w 2009 roku  
2009/06/26   Sprawozdanie dotyczące ulg podatkowych w 2008 roku  
2008/05/16   Sprawozdanie dotyczące umorzenia należności podatkowych w 2007 roku  
2007/06/12   Sprawozdanie dotyczące umorzenia należności podatkowych w 2006 roku  
2007/06/12   Sprawozdanie dotyczące ulg podatkowych i niepodatkowych w 2006 roku  
2005/12/26   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2005 udzielono pomocy publicznej  
2005/12/26   Wykaz osób fizycznych,osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym umorzono zaległości podatkowe w roku 2005.  
2005/12/26   Wykaz osób fizycznych,osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym umorzono zaległości niepodatkowe w roku 2005.  
2005/07/07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców, którym umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł z uwagi na ważny interes publiczny i ważny interes podatnika w I półroczu 2005 roku.  
2005/04/15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców, którym w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2005 r. umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł z uwagi na ważny interes publiczny i ważny interes podatnika.  
2005/02/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców, którym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł.  
2004/07/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców, którym do w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł. z uwagi na ważny interes publiczny i ważny interes podatnika.  
2004/04/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców , którym do w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2004r. umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł z uwagi na ważny interes publiczny i ważny interes podatnika.  
2004/01/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców , którym do w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł z uwagi na ważny interes publiczny i ważny interes podatnika.