Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

I. Sprawy Obronne

  1. Informacja nt. świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe

II. Zgromadzenia publiczne

  1. Zgłoszenie do przeprowadzenia zgromadzenia publicznego