Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-124/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 0151-124/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2007 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta  i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Na podstawie art. 48ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47 poz. 499 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1.

 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania  w obwodach głosowania wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
 2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od  nr 1 do  nr 21 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Przepis art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47 poz. 499 ze zmianami) wyznacza burmistrza gminy, jako organ kompetentny do powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. Składy te są tworzone na podstawie zgłoszeń dokonanych przez komitety wyborcze partii, koalicji partii a także spośród gminnych pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek, w których zostały utworzone odrębne obwody glosowania.

Sporządziła:
Krystyna Więch

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Wróbel Helena
 2. Kowalczuk Jolanta
 3. Jabłońska Bogusława
 4. Purtak Łukasz
 5. Poprawska Krystyna
 6. Sikorska Danuta
 7. Dzieniarz Agnieszka
 8. Lefik Barbara

 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Kuczyńska Lila
 2. Podszus Beata
 3. Racinowska Anna
 4. Wietrzykowska Joanna
 5. Maćkowiak Andrzej
 6. Grochmalska Anna
 7. Ostrowski Krzysztof
 8. Bielecka Małgorzata

 

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Rożko Sebastian
 2. Staruk Teresa
 3. Kwiecińska Anna
 4. Laskowska Dagmara
 5. Michalak Alicja
 6. Karbowska Bogusława
 7. Torczyńska Monika
 8. Czosnowski Krzysztof

 

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Warkocz – Bulsa Elżbieta
 2. Piotrowska Małgorzata
 3. Wypych Janina
 4. Lechowicz Mirela
 5. Piekun Damian
 6. Mużyło Grażyna
 7. Lewartowska Stanisława
 8. Rataj Kinga

 

 

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Rosińska Renata
 2. Sarecka Agnieszka
 3. Racinowska Małgorzata
 4. Rusek Monika
 5. Witczyńska Elżbieta
 6. Muryń Bożena
 7. Kmitter Agnieszka
 8. Kosiński Krystian

 

 

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Caryk Marcin
 2. Błaszkowska Teresa
 3. Mazur Maria Michalina
 4. Dworak Krystyna
 5. Pomykała Henryk
 6. Pawlaczyk Róża
 7. Leśniewska Edyta
 8. Ekiert Joanna

 

 

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Rosiński Andrzej
 2. Goraj Zuzanna
 3. Michalak – Łuszczyńska Monika
 4. Dworak Krzysztof
 5. Maćkowiak Teresa
 6. Szczepaniak Andrzej
 7. Ciereszko Elżbieta
 8. Duk Roman

 

 

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Balul Bogumiła
 2. Zakrzewska Edyta
 3. Stankiewicz Marzena
 4. Steczkowski Andrzej
 5. Pomykała Janina Irena
 6. Kałucka Edyta
 7. Wyrwał Dawid
 8. Snoch Żaneta

 

 

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Pawlak Karolina
 2. Zakrzewska Eleonora
 3. Jäger Leszek
 4. Żelech Wiesław
 5. Osiński Stanisław
 6. Kwietniewska-Łacny Urszula
 7. Torczyński Przemysław
 8. Major Janina

 

 

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Porwit Mateusz
 2. Zioło Monika
 3. Romankiewicz Rafał
 4. Milewska Katarzyna
 5. Sztangret Piotr
 6. Małecka Bożena
 7. Sarwacka Grażyna
 8. Szczepaniak Barbara

 

 

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Żabnicy

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Krynicki Maciej
 2. Kozdra Marcin
 3. Kłobut Magdalena
 4. Czyżniak Agnieszka
 5. Fuks Barbara
 6. Skonecki Czesław
 7. Socha Dariusz
 8. Marczak Marta

 

 

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Radziszewie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Kołucki Arkadiusz
 2. Szewczyk Łukasz Piotr
 3. Trzepacz Liliana
 4. Aftyka Danuta
 5. Fuks Sławomir
 6. Lechowski Hubert
 7. Kostrzewa Angelika
 8. Tarka Mariusz

 

 

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Wełtyniu

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Jaskuła Robert
 2. Klimas Magdalena
 3. Kosicka Elżbieta
 4. Sobczak Władysław
 5. Czyż Waldemar
 6. Nycz Marzena
 7. Stańczyk Magdalena Janina
 8. Bobrowicz Helena

 

 

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Gardnie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Figas Katarzyna
 2. Morawicka Janina
 3. Gaik Lesław
 4. Feller Tadeusz
 5. Kiljan Dawid
 6. Szemel Leszek
 7. Nowak Joanna
 8. Kawka Małgorzata

 

 

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Chwarstnicy

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Horniak Anna
 2. Gorzkiewicz Bronisława
 3. Łopata Bożenna Emilia
 4. Swojnóg Ewa
 5. Bącela Katarzyna
 6. Sikorski Lech
 7. Świderek Danuta
 8. Andrusewicz Maiusz

 

 

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Borzymiu

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Romek Mariola
 2. Bukowska Wacława Wanda
 3. Suchomski Antoni Józef
 4. Bącela Grażyna
 5. Panek Katarzyna Anna
 6. Sejdak Katarzyna
 7. Krzemińska Danuta
 8. Szacoń Alicja

 

 

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Nowym Czarnowie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Frelichowski Kamil
 2. Stańczak Monika Maria
 3. Zakrzewska Paulina
 4. Sawicki Krzysztof
 5. Gruszka Tadeusz
 6. Zakrzewska Benedykta
 7. Kazimieruk Paulina
 8. Kida Małgorzata

 

 

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Pniewie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Zmitrowicz Magdalena
 2. Wojciechowska Teresa
 3. Wiącek Małgorzata
 4. Buszta Agnieszka
 5. Mielnik Danuta Stanisława
 6. Nycz Paweł
 7. Bodnar Andrzej
 8. Otto Beata

 

 

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19
w  Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Nowym Czarnowie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Oleszczyk Małgorzata
 2. Rybicka Marianna
 3. Mońka Aneta
 4. Stańczyk Mariusz
 5. Więch Kamil
 6. Prostak Urszula
 7. Nowak Magdalena Justyna
 8. Grochmalska Krystyna

 

 

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w Domu Pomocy Społecznej  w Dębcach

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Skórska Małgorzata
 2. Łazęcka Sylwia Andżelika
 3. Spychalski Tomasz
 4. Zmaczyński Michał
 5. Fuks Krzysztof
 6. Witeńko Jarosław
 7. Masłowiec Barbara

 

 

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 0151-124/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 września 2007 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Szpitalu Powiatowym  w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Łukaszczyk Zofia
 2. Staniec Katarzyna
 3. Michalska Sylwia
 4. Antkowicz Emila
 5. Więch Andrzej
 6. Karbowska Katarzyna
 7. Karbowska Kinga
 8. Fedak Stefan