Lokalny Program Rewitalizacji

Lista załączników:
1. UCHWAŁA NR V/41/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. [39298548 bajtów]
2. Raport z realizacji przedsięwzięć i celów programu rewitalizacji [156805 bajtów]
3. Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 - raport [182979 bajtów]