Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Porządek obrad2022-01-21 11:28:25Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2022-01-21 11:21:36Edyta Matyszczyknowa pozycja
Nieruchomości2022-01-21 07:19:28Urszula Kselnowa pozycja
Rok 2022 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2022-01-20 14:31:07Wiesława Siweknowa pozycja
ROK 20222022-01-20 14:27:17Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2022-01-20 13:54:06Alicja Kowalskanowa pozycja
Materiały na sesję2022-01-20 13:53:31Alicja Kowalskanowa pozycja
20212022-01-20 09:55:00Daniel Pietrasnowa pozycja
20202022-01-20 09:49:34Daniel Pietrasnowa pozycja
20192022-01-20 09:41:38Daniel Pietrasnowa pozycja
Nadanie numeru PESEL2022-01-20 09:29:47Justyna Satanowskazmiana danych
Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego2022-01-19 14:45:58Justyna Satanowskanowa pozycja
Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu2022-01-19 14:19:07Justyna Satanowskazmiana danych
Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu2022-01-19 13:38:20Justyna Satanowskazmiana danych
Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu2022-01-19 12:02:50Justyna Satanowskazmiana danych
Rok 20222022-01-19 08:47:38Małgorzata Lewandoeskanowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2022-01-18 12:46:32Edyta Matyszczyknowa pozycja
Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych2022-01-18 12:35:18Marta Karpickanowa pozycja
Oferty pracy2022-01-18 09:12:24Wiesława Siweknowa pozycja
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego2022-01-17 13:39:56Joanna Ekiertzmiana danych
Ustalanie warunków zabudowy2022-01-17 13:12:13Joanna Ekiertmodyfikacja danych
Rejestr działalności regulowanej2022-01-14 15:20:28Marta Kokoszazmiana danych
ROK 20212022-01-13 15:27:28Alicja Kowalskamodyfikacja danych
Wniosek o wpis do CEIDG2022-01-13 11:44:44Teresa Drążekzmiana danych
Rok 20212022-01-12 15:10:39Małgorzata Lewandoeskanowa pozycja
Decyzje środowiskowe2022-01-12 15:04:21Jacek Czaczyknowa pozycja
Strona główna2022-01-12 15:02:37Administratorimport
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw2022-01-12 12:42:27Janina Majornowa pozycja
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych2022-01-12 12:40:02Anna Bednarskanowa pozycja
Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2022-01-12 12:28:50Karolina Pawlaknowa pozycja
Lista obecności2022-01-12 07:50:37Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2022-01-12 07:49:13Alicja Kowalskanowa pozycja
Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną2022-01-10 14:56:53Daniel Adamczyknowa pozycja
Informacja o podatkach lokalnych2022-01-10 10:02:37Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino2022-01-05 11:48:58Daniel Adamczyknowa pozycja
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gryfino, na podstawie art. 37 ust. 1 ufp2022-01-05 10:30:21Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
Lista obecności2022-01-05 10:20:00Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2022-01-05 10:19:30Alicja Kowalskanowa pozycja
Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2022-01-05 09:45:30Anna Juszczaknowa pozycja
Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2022-01-05 09:38:36Anna Juszczaknowa pozycja
Porządek obrad2022-01-04 12:35:25Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2022-01-04 12:30:03Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2022-01-04 11:57:55Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2022-01-04 11:52:10Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2022-01-04 08:08:07Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
Ocena zewnętrzna funkcjonowania Audytu wewnętrznego (zgodna z Międzynarodowymi Standardami Zawodowej Praktyki Audytu Wewnętrznego - THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS)2021-12-31 11:37:41Anna Myśkonowa pozycja
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych2021-12-31 11:25:40Anna Bednarskanowa pozycja
Zamówienia do 130 000 złotych2021-12-29 14:56:40Beata Nowakowskanowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2021 r.2021-12-27 15:05:52Agnieszka Grzegorczykmodyfikacja danych
Zapis audio przebiegu sesji2021-12-27 11:17:58Ryszard Stempińskinowa pozycja