Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2020-02-18 14:19:16Justyna Siwek-Maturanowa pozycja
ROK 20202020-02-18 13:52:37Alicja Kowalskanowa pozycja
Materiały na sesję2020-02-18 10:04:09Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2020-02-18 09:49:57Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Nieruchomości2020-02-17 15:55:38Izabela Szczepańskanowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2020-02-17 14:22:11Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2020-02-17 14:11:43Gabriela Tołpanowa pozycja
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2020-02-17 13:13:17Izabela Buckowskanowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2020-02-17 11:41:07Agnieszka Juszczaknowa pozycja
Rok 20202020-02-14 15:23:53Grażyna Ingielewicznowa pozycja
UMiG - telefony wewnętrzne2020-02-14 09:44:44Administratorimport
Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2020-02-13 13:50:51Anna Bednarskanowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2020-02-13 13:40:06Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Decyzje środowiskowe2020-02-13 08:01:35Jacek Czaczyknowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2020-02-12 12:49:30Magdalena Ochockanowa pozycja
Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości2020-02-05 11:53:18Joanna Ekiertzmiana danych
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2020-02-05 11:46:33Joanna Ekiertzmiana danych
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2020-02-05 11:41:03Joanna Ekiertzmiana danych
Zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego2020-02-05 11:32:48Joanna Ekiertzmiana danych
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy2020-02-05 10:41:53Joanna Ekiertzmiana danych
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego2020-02-05 10:31:15Joanna Ekiertzmiana danych
Ustalanie warunków zabudowy2020-02-05 09:41:12Joanna Ekiertmodyfikacja danych
Rok 20192020-02-04 13:15:55Angelika Jagła-Błasiaknowa pozycja
Sprawozdania Burmistrza od 29.10.20142020-02-04 09:12:32Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2020r.2020-02-04 08:28:03Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Sesja nr XVIII2020-02-04 08:03:29Adrian Kardynalczyknowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2019-20252020-02-03 08:10:26Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2020-01-31 15:25:43Gabriela Tołpanowa pozycja
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania2020-01-31 15:10:50Justyna Satanowskazmiana danych
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania2020-01-31 15:09:57Justyna Satanowskazmiana danych
Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi 2020-01-31 15:08:50Aneta Raciborskanowa pozycja
Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi 2020-01-31 15:07:08Aneta Raciborskanowa pozycja
Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym2020-01-31 15:05:02Aneta Raciborskazmiana danych
Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego2020-01-31 15:03:39Aneta Raciborskazmiana danych
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego2020-01-31 15:02:18Aneta Raciborskazmiana danych
Przyjęcie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego2020-01-31 15:00:37Aneta Raciborskazmiana danych
Uznanie orzeczenia o zmianie imienia i /lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa2020-01-31 14:57:08Aneta Raciborskanowa pozycja
Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane2020-01-31 14:55:36Aneta Raciborskazmiana danych
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii2020-01-31 14:51:21Aneta Raciborskazmiana danych
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)2020-01-31 14:48:51Aneta Raciborskazmiana danych
Sprostowanie aktów stanu cywilnego2020-01-31 14:47:28Aneta Raciborskazmiana danych
Odtwarzenie treści aktów stanu cywilnego2020-01-31 14:44:58Aneta Raciborskazmiana danych
Uzupełnienie aktów stanu cywilnego2020-01-31 14:38:01Aneta Raciborskazmiana danych
Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego2020-01-31 14:35:38Aneta Raciborskazmiana danych
Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa2020-01-31 14:16:59Aneta Raciborskazmiana danych
Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska2020-01-31 14:03:31Aneta Raciborskaimport
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca, składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego2020-01-31 13:55:17Aneta Raciborskazmiana danych
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich2020-01-31 13:53:20Aneta Raciborskazmiana danych
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego2020-01-31 13:48:40Aneta Raciborskazmiana danych
Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego2020-01-31 13:46:50Aneta Raciborskazmiana danych