UMiG - telefony wewnętrzne

                                                             Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

tel.   91-416-20-11   następnie numer wewnętrzny 

Budynek przy ul. 1 Maja 16
Nazwa wydziału Nr pokoju Imię i nazwisko pracownika Nr telefonu
PIWNICA
Referat Zarządzania Majątkiem Gminy 001 Monika Kołaczkowska - kierownik referatu 260
Anna Fortuna
Magdalena Wrzos
Wydział Organizacyjny  Kadry 002 Wiesława Siwek 141
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska 101
Beata Pawlik 151
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  (Obrona Cywilna) 003 Andrzej Wiśniewski - kierownik 333
Radosław Kaliński 339
Krzysztof Jewsiej 309
Archiwum 007 Izabela Buckowska 107
Referat Informatyki 012 Daniel Adamczyk - kierownik referatu 350
Referat Informatyki 013 Ryszard Stempiński 305
Sylwester Krystecki 315
Straż Miejska - Strażnicy SM 016 Roman Rataj - komendant
Arkadiusz Rybicki - z-ca komendanta
186
Adam Jędrzejczyk
Piotr Kawka
Robert Kukiełka
Monika Byrczak
Aneta Kuczyńska
Damian Stawierej
Dominik Ratajczak
286
Straż Miejska - Dyżurni SM Piotr Janik
Joanna Popławska
Mariusz Morawiak
Krzysztof Pietras
PARTER
Wydział Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 1 Aneta Raciborska - naczelnik, kierownik USC
Justyna Satanowska - z-ca naczelnika,
z-ca kierownika USC
201
Wydział Organizacyjny 1 Beata Ludwiczak - naczelnik
Izabela Buckowska - z-ca naczelnika
202
Urząd Stanu Cywilnego 3 Aneta Kuźma 103
Izabela Kozak 203
Renata Kuryło
Referat Spraw Obywatelskich 4 Małgorzata Wojdyła
Beata Karolczyk
204
Referat Spraw Obywatelskich 5 Ewelina Leszczyńska 205
Wydział Organizacyjny 6 Agnieszka Szuster 306
Wydział Organizacyjny
Biuro Obsługi Interesantów
6a Izabela Karyczak 106
Sylwia Gorczyńska 156
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 7 Kinga Rataj 207
Magdalena Wicińska 307
Wydział Gospodarki Komunalnej 8 Natalia Haselbauer
Robert Kulawiec
Robert Adameczek
208
Referat Inwestycji 9 Joanna Owczarek 209
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 10 Paulina Chojnacka 210
Małgorzata Łuszcz
Anna Gorgiel-Samek
310
Wydział Inwestycji i Rozwoju 11 Mariusz Andrusewicz - naczelnik
Agnieszka Wernikowska  - z-ca naczelnika, kierownik Referatu Inwestycji
311
Referat Inwestycji (BMI.RI) Adrian Kardynalczyk 111
Referat Rozwoju (BMI.RR) Izabela Machniak
Justyna Siwek-Matura - kierownik referatu
Karolina Pawlak
211
Anna Rudnik 399
Referat Inwestycji (BMI.RI)  
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
Referat Planowania Przestrzennego (BMP.RP)
12 Justyna Krysiak 212
Małgorzata Lewandowska 242
Beata Szczepańska 312
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
Referat Ochrony Środowiska (BMP.ROŚ)
Jacek Czaczyk 512
Angelika Jagła-Błasiak 241
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) 13 Joanna Ekiert - naczelnik
 
113
Wydział Gospodarki Komunalnej 14 Edyta Krzyśków 214
Emil Szwechłowicz 214
Wydział Gospodarki Komunalnej 15 Agnieszka Traczykowska - naczelnik
Agnieszka Juszczak - z-ca naczelnika
215
Sekretarz Miasta i Gminy 16 Janina Major 216
Wydział Organizacyjny 17 Olga Ostrówka
Monika Ferens
217
Skarbnik Miasta i Gminy 18 Beata Blejsz 218
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 19 Iwona Szymańska-Ciepłucha - naczelnik
Agnieszka Żelech  - z-ca naczelnika
219
PIĘTRO
Wydział Finansowo-Księgowy 20 Agnieszka Jewsiej 220
Małgorzata Dzierbicka
Katarzyna Głowacka-Krysiak
320
Wydział Finansowo-Księgowy 21 Gabriela Tołpa
Iwona Adamczyk
121
Dorota Duchowska 221
Wydział Finansowo-Księgowy 22 Małgorzata Smołuch 122
Anna Juszczak 222
Wydział Zamówień Publicznych 23 Beata Nowakowska
Paulina Zakrzewska
223
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 24 Małgorzata Furtak 124
Agnieszka Wierszyłowska
Aneta Sadowska
224
Sylwia Wróbel 324
Wydział Zamówień Publicznych 26 Angelika Szulc - naczelnik
Anna Bednarska
226
Biuro Obsługi Rady 27 Alicja Kowalska - kierownik 327
Monika Majewska 127
Edyta Matyszczyk 227
Wydział Finansowo-Księgowy 28 Milena Swieboda - naczelnik
Maria Waszczyk - z-ca naczelnika
228
Audyt Wewnętrzny 29 Anna Myśko 229
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) Katarzyna Krasowska - architekt miejski 329
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy 30 Tomasz Miler 230
Sekretariat Burmistrza 31 Karolina Grąbczewska 231
Burmistrz Miasta i Gminy 32 Mieczysław Sawaryn 232
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy 33 Aleksandra Szymanowicz 233

                           Wydziały poza budynkiem Urzędu Miasta i Gminy

Budynek "Bank Pekao SA" ul. Parkowa 3
Nazwa wydziału Nr pokoju Imię i nazwisko pracownika Nr telefonu
Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 200 Iwona Dąbro-Adamiak 421
Inspektor Ochrony Danych Katarzyna Misiewicz-Staszak - z-ca IOD
Główny specjalista z zakresu BHP Arkadiusz Pawlik
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 201 Teresa Drążek - naczelnik 401
Edyta Welzandt - z-ca naczelnika 411
202 Anna Walusz 402
Andżelika Mielczarek 412
203 Izabela Szczepańska 403
Małgorzata Biniak-Gutkowska 413
204 Joanna Słowikowska 414
Żaneta Snoch 424
Wydział Spraw Społecznych 205 Marlena Gałek 415
Ewa Filip 453
210   463
Daniel Pietras 409
211 Barbara Lefik-Żarczyńska - naczelnik 451
Alicja Kubiak 461
Wydział Edukacji 209 Grzegorz Jastrowicz - naczelnik 450
212 Swietłana Sochaj 462
  452
Magdalena Januszewska - z-ca naczelnika 472
Marta Karpicka 482
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej 213 Małgorzata Wasiluk - kierownik referatu 425
Tomasz Tarnowski 473
Alicja Januszewska 400