Dostęp do informacji publicznej

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 120.17.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.102.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2014 r. w sprawie określenia zasad i wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznych.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznych.