Strona główna

 
  Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn tel. 91-416-22-10
  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Tomasz Miler
  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Aleksandra Szymanowicz
  Sekretarz Miasta i Gminy Janina Major tel. 91-416-37-80
  Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz 
   
  tel.

  91-416-20-11

  fax   91-416-27-02
  e-mail   gmina@gryfino.pl
  Adres strony internetowej   www.gryfino.pl
  NIP Gminy Gryfino   8581726078
  REGON Gminy Gryfino   811684551
  Numer ewidencyjny Gminy Gryfino   3206043

 

Obsługa interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie odbywa się w następujących godzinach:

 1. siedziba Urzędu przy ul. 1 Maja 16:
  poniedziałek 8.00 – 16.00,
  wtorek – piątek 7.30 – 15.30
   
 2. siedziba Urzędu przy ul. Parkowej 3:
  poniedziałek 9.15 – 16.00
  wtorek – piątek 9.15 – 15.30
  z tym, że w poniedziałek od godz. 8.00 do 9.15 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 9.15
  obsługa interesantów odbywa się w siedzibie głównej Urzędu przy ul. 1 Maja 16.
  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg
i wniosków -  Burmistrz i Zastępca Burmistrza
Burmistrz i zastępca Burmistrza przyjmują interesantów w każdy poniedziałek od 1430 do 1630
  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg
i wniosków -  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmują interesantów w każdy czwartek od godz.15.00 do 16.30 po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem telefonu 91 416-20-11 wewn. 327, 227 lub pod adresem bor@gryfino.pl.  

 
 Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP    /UMIGG/skrytka
   /UMIGG/SkrytkaESP 
 
Całodobowy telefon alarmowy do dyżurnego Straży Miejskiej 986 lub 91-416-81-60
w sytuacjach nadzwyczajnych  - patrol Straży Miejskiej +48 668 697 039
 

Najważniejsze numery telefonów oraz adresy elektroniczne wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące załatwianych przez Państwa spraw.

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16:

 • informacja ogólna Urzędu: Biuro Obsługi Interesantów, tel. 91 416 20 11, wew. 106, e-mail: boi@gryfino.pl
   
 • w sprawach bezpieczeństwa i porządku: Straż Miejska, tel. 986 lub 91 416 81 60, 91 416 20 11 wew. 286, e-mail: strazmiejska@gryfino.pl  oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 91 416 28 97, 91 416 20 11 wew. 333, e-mail: kryzys@gryfino.pl
   
 • w sprawach związanych z aktami stanu cywilnego, dowodami osobistymi oraz meldunkami: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, tel. 91 416 20 11 wew. 203 i 205, e-mail: usc@gryfino.pl
   
 • w sprawach podatków i opłat: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 91 416 20 11 wew. 210 i 207, e-mail: podatki@gryfino.pl
   
 • w sprawach transportu publicznego oraz mieszkaniowych: Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 91 416 20 11 wew. 215, e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl
   
 • w sprawach planowania przestrzennego: Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tel. 91 416 20 11 wew. 312 e-mail: planowanie@gryfino.pl
   
 • w sprawach inwestycyjnych:  Wydział Inwestycji i Rozwoju tel. 91 416 20 11 wew. 111
   e-mail: inwestycje@gryfino.pl

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. Parkowej 3 (Bank PEKAO S.A)

 • w sprawach działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami: Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,  tel. 91 416 20 11 wew. 413, e-mail: nieruchomosci@gryfino.pl
 • w sprawach oświaty i spraw społecznych:  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych tel. 91 416 20 11 wew. 462 lub 463 e-mail: edukacja@gryfino.pl
 • w sprawach promocji i komunikacji: Referat Promocji i Komunikacji Społecznej tel. 91 416 20 11 wew. 425 lub 473 e-mail: informacje@gryfino.pl

Pozostałe numery telefonów oraz adresy elektroniczne komórek organizacyjnych Urzędu oraz dane kontaktowe jednostek organizacyjnych gminy znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.bip.gryfino.pl

Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie możliwy będzie również poprzez złożenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się przy Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie przy ul. 1 Maja oraz za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Z powodu braku ofert ze strony banków w zakresie prowadzenia bezpłatnej obsługi bankowej Gminy Gryfino od dnia 1.01.2022 roku nie jest prowadzony punkt kasowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Gryfino w celu umożliwienia dokonania płatności z tytułu podatków, opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zainstalowane są terminale płatnicze obsługiwane przez pracowników Urzędu.

Zobowiązania pieniężne można uregulować bez dodatkowych kosztów, przy pomocy karty płatniczej.
Płatności można dokonywać:

 1. w pokoju nr 7 (m.in. z tytułu podatków, opłat lokalnych, odpadów komunalnych, opłaty skarbowej itp. - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych),

 2. w pokoju nr 3 i nr 4 (m.in. opłaty stanu cywilnego - Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich).

Płatności za pośrednictwem terminali można realizować:

 • w poniedziałek w godzinach 8:00-15:30,

 • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:00.

Jednocześnie w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 (parter) udostępniony jest samoobsługowy opłatomat.

Podstawową funkcją opłatomatu jest dokonywanie przez mieszkańców wpłat gotówkowych i bezgotówkowych przy pomocy kart płatniczych. Zobowiązania można regulować bez dodatkowych kosztów.

Płatności dokonywane za pośrednictwem opłatomatu można realizować:

 • w poniedziałek w godzinach 8:00-16:00,

 • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy płatności i korzystania z opłatomatu.

Urządzenie znajduje się na parterze w budynku Urzędu przy ulicy 1 Maja 16 w Gryfinie.

Płatności na rzecz gminy Gryfino można dokonać na rachunki bankowe podane Państwu w indywidualnych decyzjach podatkowych, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy:
93 1240 3927 1111 0010 4959 4860.

Inne zobowiązania stanowiące dochody Gminy Gryfino, należy wpłacać na rachunek bankowy:
61 1240 3855 1111 0010 1241 6308
.

Rachunek bankowy na dokonanie opłaty skarbowej: 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.

Dla osób płacących poza granicami Polski
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN:   PL61124038551111001012416308