Rejestr żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli

Wykaz przedszkoli

WYKAZ PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH WPISANYCH DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRYFINO

L.p. Nazwa przedszkola /
punktu przedszkolnego
Typ placówki Adres oraz inne lokalizacje
prowadzenia zajęć
1. Ognisko Przedszkolne TPD w Sobiemyślu punkt przedszkolny Sobiemyśl 12,  74-100 Gryfino
2. Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Chwarstnicy  przedszkole  Chwarstnica, ul. Gryfińska 6,
74-100 Gryfino
3. Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie  przedszkole ul. 9 Maja 5, 74-101 Gryfino

ul. Sprzymierzonych 9, 74-100 Gryfino