Rejestr żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY GRYFINO, wg stanu na 01.02.2022 r.

Lp. Forma opieki Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Regon podmiotu prowadzącego Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego Informacja o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego Adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego Liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym Liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego Informacja, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki Wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym:
Opłata miesięczna, opłata stała Opłata za wyżywienia
1. Żłobek Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino 8581726078 811684551 ul. Władysława Łokietka 10,
74-100 Gryfino

Od 630 do
1630

zlobek@gryfino.pl

tel. 91-307-00-55

140

136

Udogodnienia architektoniczne – rampa dla osób niepełnosprawnych 558,00 zł 9,00 zł
2. Klub dziecięcy PLUSZOWE SERCE CIOCI ANI ANNA OSZCZYK 8581728255 389660545 ul. 11 Listopada 16G,
74-100 Gryfino
Od 600 do 1700 pluszoweserceciociani@gmail.com

tel. 785-929-329

23 14 brak 900,00 zł 17,00 zł

 

Lista załączników:
01 Protokół kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10 w dniu 21 kwietnia 2017 r. [323925 bajtów]
02 Protokół kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10 w dniu 20 kwietnia 2018 r. [441241 bajtów]
03 Protokół kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10 w dniu 10 grudnia 2019 r. [600237 bajtów]