Sprawozdania z Programów Współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

Lista załączników:
Sprawozdanie [216139 bajtów]