Sprawozdania z Programów Współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

Lista załączników:
Sprawozdanie [3892391 bajtów]