Sprawozdania z Programów Współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

Lista załączników:
Sprawozdanie [938328 bajtów]