Sprawozdania z Programów Współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014

Lista załączników:
Sprawozdanie [5003106 bajtów]