Sprawozdania z Programów Współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

Lista załączników:
Sprawozdanie [911268 bajtów]