Wyniki ponownego głosowania i wyboru Burmistrza Gryfina