WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Symbol BZP)

  Naczelnik: Angelika Szulc

  tel. 91-416-20-11 wew. 226

  mail: zamowienia.publiczne@gryfino.pl

       Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych w szczególności należy:

  1. przeprowadzanie na rzecz Urzędu postępowań o udzielenie zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 20 000 zł netto;
  2. koordynowanie procesu planowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Urzędu;
  3. koordynowanie sprawozdawczości z udzielonych przez Urząd zamówień publicznych;
  4. opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych;
  5. udzielanie wsparcia formalno-prawnego jednostkom organizacyjnym gminy w zakresie zamówień publicznych.