ZESPÓŁ DO SPRAW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (Symbol BQ)

 

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Iwona Adamczyk
tel. 91-416-20-11 wew. 221

Koordynator ds. Systemu Zarządzania: Angelika Szulc
tel. 91-416-20-11 wew. 226

Kontroler Wewnętrzny: Iwona Dąbro-Adamiak
tel. 91-416-20-11 wew. 260

Do zadań Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania należy w szczególności koordynowanie i monitorowanie działań związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego swoim zakresem kontrolę zarządczą, w tym zarządzenie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną.