Informacje dla wyborców

Lista załączników:
1 Informacje dla wyborców [0 bajtów]
1a Załącznik nr 1 - Wniosek o dopisanie do spisu wyborców [63298 bajtów]
1b Załącznik nr 2 - Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (niepełnosprawni) [93465 bajtów]
1c Załącznik nr 3 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [384477 bajtów]
1d Załącznik nr 4 - Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korepondencyjnego [0 bajtów]
1e Załącznik nr 5 - Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładek w alfabecie Braille'a [0 bajtów]
1f Załącznik nr 6 - Wniosek o udostępnienie spisu wyborców [607776 bajtów]