Informacje dla mieszkańców

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

 

Wnioski składa się w Referacie Spraw Obywatelskich UMiG w Gryfinie w godzinach  od 7.30 do 15.30. Informacje  dodatkowe można uzyskać pod nr telefonów: 91/416-20-11 wew. 204, 205.

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Wnioski składa się w Referacie Spraw Obywatelskich UMiG w Gryfinie w godzinach  od 7.30 do 15.30. Informacje  dodatkowe można uzyskać pod nr telefonów: 91/416-20-11 wew. 204, 205.

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.