Informacje dla wyborców

Lista załączników:
1 Informacja dla wyborców [167991 bajtów]
1a Załącznik nr 1 - Wniosek o dopisanie do spisu wyborców [358975 bajtów]
1b Załącznik nr 2 - Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla żołnierzy i innych służb) [258134 bajtów]
1c Załącznik nr 3 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [200057 bajtów]
1d - Załącznik nr 4 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego [275127 bajtów]
1e Załącznik nr 5 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania [850361 bajtów]
1f Załącznik nr 6 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania [717124 bajtów]