REFERAT INFORMATYKI (Symbol BRI)

  Kierownik Referatu: Daniel Adamczyk

  tel. 91-416-20-11 wew. 350

  mail: daniel.adamczyk@gryfino.pl

          Do zadań Referatu Informatyki należą w szczególności:

  1. nadzór, realizacja i koordynacja prac związanych z wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych oraz kontakty z autorami oprogramowania;
  2. zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej;
  3. informatyczne zabezpieczanie danych Urzędu;
  4. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy;
  5. dbałość o bezawaryjne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz jego konserwacja;
  6. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.