Informacja o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM,
SIEDZIBIE I CZASIE PRACY
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRYFINIE

powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 20 października 2016 roku do przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie,
zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie:

Przewodniczący: Andrzej Szczepaniak
Zastępca Przewodniczącego: Sławomir Fuks
Członkowie: Teresa Jedynak
  Anna Mazurek
  Agnieszka Cierlecka
  Anna Sieńczak
  Marcin Waliński

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, pok. 26,
tel. 91 416-22-10, 91 416-20-11 wew. 226.   

Czas pracy Gminnej Komisji Wyborczej:

Data, dzień tygodnia

Godziny pracy

18 listopada 2016 r. (piątek)

14.30 – 15.30

22 listopada 2016 r. (wtorek) 14.00 – 16.00