Informacja o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM,
SIEDZIBIE I CZASIE PRACY
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRYFINIE

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie powołanej
Postanowieniem Komisarza Wyborczego II w Szczecinie
z dnia 11 września 2018 roku oraz z dnia 14 września 2018 roku:

Przewodniczący Komisji: Andrzej Szczepaniak
Zastępca Przewodniczącego: Jerzy Dudkiewicz
   
Członkowie: Beata Kryszkowska
  Hermenegilda Węgrzynek
  Rajmund Owczarek
  Maciej Urbański
  Teresa Jedynak
  Janina Major
  Anna Waszczyk

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
ul. 1 Maja 16, pok. 25, tel. 91 416-22-10, 91 416-20-11 wew. 125.

Czas pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie:

Data, dzień tygodnia Godziny pracy
17 października 2018 r. (środa) 16.30 - 17.30