Informacja dotycząca terminu zgłaszania Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych

Informacja dotycząca terminu zgłaszania Gminnej Komisji Wyborczej
list kandydatów na radnych

Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. termin przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych upływa w dniu 17 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 24.00 (art. 428 § 1, art. 450, art. 459 § 1 w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie
Andrzej Szczepaniak