INFORMACJA W SPRAWIE PIERWSZEGO SPOTKANIA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

INFORMACJA
W SPRAWIE PIERWSZEGO SPOTKANIA CZŁONKÓW
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ORGANÓW
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Informuję, że pierwsze spotkanie członków obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania  w obwodzie odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. w sali 34 (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16.

Celem spotkania jest wybór przewodniczącego komisji, jego zastępcy oraz zapoznanie członków komisji z obowiązkami.

Godziny spotkań:

OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie:

komisje od 1 do 8 – godz. 9.00

komisje od 9 do 16 – godz. 10.00

komisje od 17 do 24 – godz. 11.00

OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie:

komisje od 1 do 8 – godz. 12.00

komisje od 9 do 16 – godz. 13.00

komisje od 17 do 24 – godz. 14.00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 2 października 2018 r.