ROK 2018

Numer sesji

Interpelacja Imię i nazwisko Radnego Przedmiot interpelacji Odpowiedzi
I 1/18 Piotr Romanicz Dot. procedur antymobbingowych w jednostkach gminnych odpowiedź
I 2/18 Piotr Romanicz Dot. sytuacji prawnej Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnego za oświatę w świetle ar. 26 ustawy o pracownikach samorządowych. odpowiedź
I 3/18 Piotr Romanicz Dot. zlecenia docieplenia ścian zewnętrznych świetlicy wiejskiej w okresie zimowym odpowiedź
I 4/18

Robert Jonasik

W sprawie wstrzymania prac przy budowie hali widowiskowo-sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie odpowiedź
II 5/18 Jolanta Witowska Dot. dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie  odpowiedź
II 6/18 Jolanta Witowska Dot. oświetlenia ciągu pieszego w rejonie ul. Grunwaldzkiej  odpowiedź
II 7/18 Jolanta Witowska Dotyczy  poprawy stanu nawierzchni chodnika przy ulicy Tadeusza Kościuszki. odpowiedź
II 8/18 Piotr Romanicz Dotyczy stanu kaplicy cmentarnej oraz alejek na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie odpowiedź
II 9/18 Piotr Romanicz Dotyczy renowacji murów miejskich w Gryfinie odpowiedź
II 10/18 Piotr Romanicz Dotyczy dotacji na remonty obiektów sakralnych odpowiedź
II 11/18 Piotr Romanicz Dotyczy braku świetlic wiejskich w Gardnie, Pniewie i Steklnie odpowiedź
II 12/18 Piotr Romanicz Dotyczy remontu Pałacyku pod Lwami odpowiedź
II 13/18 Marek Sanecki Dot. Młodzieżowej Rady Miasta odpowiedź
II 14/18 Marek Sanecki Dot. przetwarzania odpadów odpowiedź
II 15/18 Marek Sanecki Dot. boiska do piłki statkowej odpowiedź
1II 16/18 Marek Sanecki Dot. zadań inwestycyjnych dotyczących remontu ul. Łużyckiej odpowiedź
II 17/18 Marek Sanecki Dot. stanu dróg podczas gołoledzi odpowiedź
II 18/18 Robert Jonasik W sprawie odpowiedzi Burmistrza MiG Gryfino na interpelację z dnia 23.11.2018r. - interpelacja dotycząca wstrzymania prac przy budowie hali widowiskowo-sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie. odpowiedź
II 19/18 Rafał Guga Zapytanie w sprawie Realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego z 2016 r.  odpowiedź
II 20/18 Rafał Guga Zapytanie w sprawie zakupu autobusu do dowozu uczniów. odpowiedź
II 21/18 Rafał Guga Zapytanie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Flisaczej. odpowiedź
II 22/18 Rafał Guga Zapytanie w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych. odpowiedź
II 23/18 Rafał Guga Zapytanie w sprawie zmian w użytkowaniu wieczystym. odpowiedź
II 24/18 Piotr Zwoliński Dot. remontu ul. Krasińskiego odpowiedź
II 25/18 Piotr Zwoliński Dot. wykonania oświetlenia ulic odpowiedź
II 26/18 Piotr Zwoliński Dot. ułożenia płyt betonowych  odpowiedź
III 27/18 Maciej Puzik Dot. przebudowy ul. Iwaszkiewicza i ul. 11 Listopada odpowiedź
III 28/18 Marek Sanecki Dot. demografii w gminie Gryfino odpowiedź
III 29/18 Marek Sanecki Dot. zmiany systemu ogrzewania w lokalu komunalnym odpowiedź
III 30/18 Marek Sanecki Dot. stypendiów sportowych odpowiedź
III 31/18 Marek Sanecki Dot. wysokości płac dyrektorów i wicedyrektorów jednostek odpowiedź
III 32/18 Małgorzata Wisińska Dot.  wyników przetargu na budowę hali widowiskowo-sportowej odpowiedź
III 33/18 Małgorzata Wisińska Dot. wymiany zbiornika wyrównawczego c.o. w świetlicy wiejskiej w Krzypnicy  odpowiedź
III 34/18 Małgorzata Wisińska Dot. wykazu wydatków inwestycyjnych na terenach wiejskich odpowiedź
III 35/18 Małgorzata Wisińska Dot. cen biletów PKS odpowiedź
III 36/18 Magdalena Pieczyńska Dot. przynależności Gminy Gryfino do organizacji, stowarzyszeń i związków gmin odpowiedź
III 37/18 Magdalena Pieczyńska Dot. zasad funkcjonowania ZSO od roku szkolnego 2019/20  odpowiedź
III 38/18 Magdalena Pieczyńska Dot. Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odpowiedź
III 39/18 Piotr Romanicz Dot. parkingów przy ul. Jana Pawła II i ul. Energetyków odpowiedź
III 40/18 Robert Jonasik Dot. realizacji ustawy antysmogowej odpowiedź
III 41/18 Rafał Guga Dot. zmian w przepisach w zakresie pensji minimalnej  odpowiedź
III 42/18 Rafał Guga Dot. braku wiat przystankowych w miejscowości Wełtyn  odpowiedź