Informacje dla wyborców

gg

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/informacje_pkw/30147

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą
https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/aktualnosci/31242

Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/informacje_pkw/30149

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/informacje_pkw/30145

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/informacje_pkw/30146