Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 16 września 2019 r.

gg

 

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Szczecinie II
z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 I 1504), w celu powołania w gminie Gryfino obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 września 2019 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 2,
- Nr 6, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 2,
- Nr 8, w liczbie 2,
- Nr 9, w liczbie 2,
- Nr 10, w liczbie 2,
- Nr 11, w liczbie 4,
- Nr 12, w liczbie 2,
- Nr 13, w liczbie 2,
- Nr 14, w liczbie 2,
- Nr 15, w liczbie 2,
- Nr 18, w liczbie 2,
- Nr 19, w liczbie 2,
- Nr 20, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 21
- Nr 22
- Nr 23
- Nr 24.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Szczecinie II
Anna Sienkiewicz