Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną