ROK 2021

Nr interp. Imię i nazwisko radnego Data złożenia Data przekazania Przedmiot Data odpowiedzi

ROK 2021

395/21 Jolanta Witowska 07.01.2021 08.01.2021 Dot. dojścia do budynku mieszkalnego 20.01.2021
396/21 Jolanta Witowska 07.01.2021 08.01.2021 Dot. stanu nawierzchni chodnika 20.01.2021
397/21 Jolanta Witowska 07.01.2021 08.01.2021 Dot. braku decyzji ws. niesprawnej tablicy świetlnej 16.07.2021
398/21 Jolanta Witowska 07.01.2021 08.01.2021 Dot. braku odpowiedzi na wniosek ws. organizacji spotkania 05.02.2021
399/21 Jolanta Witowska 07.01.2021 08.01.2021 Dot. utworzenia nowej powierzchni reklamowej 29.01.2021
400/21 Jolanta Witowska 07.01.2021 08.01.2021 Dot. poprawy estetyki przestrzeni publicznej 15.01.2021
401/21 Piotr Zwoliński 14.01.2021 18.01.2021 Dot. oświetlenia oraz utwardzenia dróg gminnych 03.02.2021
402/21 Magdalena Pieczyńska 21.01.2021 21.01.2021 Dot. nowych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych 09.02.2021
403/21 Magdalena Pieczyńska 21.01.2021 21.01.2021 Dot. powołania Zespołu ds. nazewnictwa ulic w Gminie Gryfino 28.01.2021
404/21 Magdalena Pieczyńska 21.01.2021 21.01.2021 Dot. powołania Zespołu roboczego ds. zweryfikowania możliwości stworzenia plaży miejskiej w Wełtyniu 09.02.2021
405/21 Magdalena Pieczyńska 21.01.2021 21.01.2021 Dot. przystąpienia przez burmistrza do przygotowania/opracowania aktualizacji przeznaczenia terenu nieruchomości po PEC na siedzibę szkoły muzycznej 27.01.2021
406/21 Magdalena Pieczyńska 21.01.2021 21.01.2021 Dot. doposażenia placu zabaw w huśtawkę 29.01.2021
407/21 Magdalena Pieczyńska 21.01.2021 21.01.2021 Dot. harmonogramu remontowania dróg i ulic 16.07.2021
408/21 Magdalena Pieczyńska 21.01.2021 21.01.2021 Dot. poprawy bezpieczeństwa ulicy Stanisława Lema w Gryfinie 15.02.2021
409/21 Magdalena Pieczyńska 21.01.2021 21.01.2021 Dot. Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2022 16.08.2021
410/21 Magdalena Pieczyńska 25.01.2021 25.01.2021 Dot. planowanej zmiany lokalizacji Targowiska Miejskiego w Gryfinie 27.01.2021
411/21 Magdalena Pieczyńska 25.01.2021 25.01.2021 Dot. realizacji uchwały nr XXVI/217/20 z 5 listopada 2020 r. 27.01.2021
412/21 Tomasz Namieciński 22.01.2021 25.01.2021 Dot. wskazania zarządców wyszczególnionych dróg w Gardnie 05.02.2021
413/21 Robert Jonasik 28.01.2021 29.01.2021 Dot. różnych stawek opłat podmiotów gospodarczych prowadzących indywidualną naukę pływania w CW "Laguna" w Gryfinie 11.02.2021
414/21 Robert Jonasik 28.01.2021 29.01.2021 Dot. rozliczenia finansowego funkcjonowania I LO w Gryfinie za rok 2020 10.02.2021
415/21 Robert Jonasik 28.01.2021 29.01.2021 Dot. zasad przyznawania nagród w UMiG w Gryfinie oraz premii w PUK w Gryfinie 08.02.2021
416/21 Robert Jonasik 28.01.2021 29.01.2021 Dot. podpisania przez PUK w Gryfinie umów na wywóz śmieci od dużych lokalnych podmiotów gospodarczych 05.02.2021
417/21 Rafał Guga 28.01.2021 29.01.2021 Dot. metody naliczania opłat za odpady komunalne 15.02.2021
418/21 Rafał Guga 28.01.2021 29.01.2021 Dot. zmiany lokalizacji targowiska miejskiego w Gryfinie 11.02.2021
419/21 Rafał Guga 28.01.2021 29.01.2021 Dot. nadania nazwy Stanisława Lema dla fragmentu drogi 01.07.2021
420/21 Piotr Romanicz 01.02.2021 10.02.2021 Dot. zwiększenia powierzchni tablic na nekrologi 19.02.2021
421/21 Piotr Romanicz 01.02.2021 08.02.2021 Dot. sprzątania kaplicy na cmentarzu 19.02.2021
422/21 Piotr Romanicz 01.02.2021 10.02.2021 Dot. renowacji kaplicy na cmentarzu 16.02.2021
423/21 Piotr Romanicz 01.02.2021 08.02.2021 Dot. stanu alejek na cmentarzu 18.02.2021
424/21 Piotr Romanicz 01.02.2021 08.02.2021 Dot. dworca autobusowego 26.02.2021
425/21 Piotr Romanicz 01.02.2021 08.02.2021 Dot. ustawienia znaku drogowego 18.02.2021
426/21 Piotr Romanicz 01.02.2021 08.02.2021 Dot. wyrównania terenu 18.02.2021
427/21 Piotr Romanicz 01.02.2021 10.02.2021 Dot. dofinansowania  przebudowy drogi 16.02.2021
428/21 Piotr Romanicz 01.02.2021 10.02.2021 Dot. przestrzeni na parking 17.02.2021
429/21 Piotr Romanicz 01.02.2021 10.02.2021 Dot. informacji w sprawie budynków 17.02.2021
430/21 Piotr Romanicz 01.02.2021 10.02.2021 Dot. odpowiedzi na pytania 04.03.2021
431/21 Wanda Hołub 01.02.2021 10.02.2021 Dot. wysokości opłat za odpady komunalne 12.02.2021
432/21 Magdalena Pieczyńska 04.02.2021 04.02.2021 Dot. doposażenia Szkoły Muzycznej 19.02.2021
433/21 Rafał Guga 04.02.2021 04.02.2021 Dot. dokończenia inwestycji 15.02.2021
434/21 Rafał Guga 04.02.2021 04.02.2021 Dot. narodowego programu rozwoju czytelnictwa 19.02.2021
435/21 Roman Polański 23.02.2021 23.02.2021 Dot. decyzji w związku z budową stacji bazowej 09.03.2021
436/21 Rafał Guga 25.02.2021 26.02.2021 Dot. braku miejsc parkingowych 16.03.2021
437/21 Rafał Guga 25.02.2021 26.02.2021 Dot. wynagrodzeń w UMiG w Gryfinie 12.03.2021
438/21 Rafał Guga 25.02.2021 26.02.2021 Dot. dostosowania budynku UMiG 18.03.2021
439/21 Rafał Guga 25.02.2021 26.02.2021 Dot. remontu obiektów zabytkowych 16.03.2021
440/21 Rafał Guga 25.02.2021 26.02.2021 Dot. remontu "Pałacyku pod lwami" 03.08.2021
441/21 Rafał Guga 25.02.2021 26.02.2021 Dot. remontu kompleksu kortów tenisowych 14.07.2021
442/21 Rafał Guga 25.02.2021 26.02.2021 Dot. budynku po byłej komendzie policji 03.08.2021
443/21 Rafał Guga 25.02.2021 26.02.2021 Dot. remontu zabytkowego budynku 18.03.2021
444/21 Władysław Sobczak 25.02.2021 26.02.2021 Dot. wiat przystankowych 12.03.2021
445/21 Władysław Sobczak 25.02.2021 26.02.2021 Dot. terminu zakończenia prac 16.03.2021
446/21 Władysław Sobczak 25.02.2021 26.02.2021 Dot. utwardzenia ulic 12.03.2021
447/21 Elżbieta Kasprzyk 25.02.2021 26.02.2021 Dot. przeglądu dróg 12.03.2021
448/21 Wanda Hołub 02.03.2021 02.03.2021 Dot. gospodarki odpadami pochodzącymi z lokali handlowo-usługowych 16.03.2021
449/21 Piotr Zwoliński 16.03.2021 18.03.2021 Dot. przeglądu dróg zlokalizowanych po wschodniej stronie ul. Jana Pawła II 30.03.2021
450/21 Piotr Zwoliński 16.03.2021 18.03.2021 Dot. wymiany płyt chodnikowych przy ul. Okrężnej i ul. Prusa 09.04.2021
451/21 Rafał Guga 25.03.2021 30.03.2021 Dot. przystanku PKS w Gryfinie 02.04.2021
452/21 Rafał Guga 25.03.2021 30.03.2021 Dot. zmiany organizacji przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie 09.04.2021
453/21 Magdalena Pieczyńska 25.03.2021 30.03.2021 Dot. harmonogramu remontu dróg i ulic 21.04.2021
454/21 Magdalena Pieczyńska 25.03.2021 30.03.2021 Dot. zwolnień z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 22.04.2021
455/21 Magdalena Pieczyńska 25.03.2021 30.03.2021 Dot. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 22.04.2021
456/21 Magdalena Pieczyńska 25.03.2021 30.03.2021 Dot. informacji o stanie realizacji budżetu w odniesieniu do dużych projektów 13.04.2021
457/21 Magdalena Pieczyńska 25.03.2021 30.03.2021 Dot. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gryfina 14.04.2021
458/21 Maciej Puzik 12.04.2021 12.04.2021 Dot. złego stanu drogi dojazdowej do posesji na ul. Śląskiej 12.05.2021
459/21 Marek Sanecki 12.04.2021 14.04.2021 Dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino 02.08.2021
460/21 Magdalena Pieczyńska 19.04.2021 20.04.2021 Dot. rozpoczętej modernizacji przystani kajakowej 19.07.2021
461/21 Tomasz Namieciński 29.04.2021 29.04.2021 Dot. przeglądu i naprawy uszkodzonej kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej w Gardnie 14.05.2021
462/21 Tomasz Namieciński 29.04.2021 29.04.2021 Dot. przejęcia dróg przez Gminę Gryfino po nieistniejącej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gardnie 17.05.2021
463/21 Rafał Guga 29.04.2021 29.04.2021 Dot. Komunikatów Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 07.05.2021
464/21 Rafał Guga 29.04.2021 29.04.2021 Dot. Ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na terenie Żabnicy, Dębiec, Daleszewa, Nowych Brynek i Czepina 14.05.2021
465/21 Magdalena Pieczyńska 29.04.2021 04.05.2021 Dot. wyłożenia studium i aktualizacji balansu 18.05.2021
466/21 Jerzy Piasecki 12.05.2021 12.05.2021 Dot. opłat za odbiór odpadów w okresie pandemii 26.05.2021
467/21 Jerzy Piasecki 12.05.2021 12.05.2021 Dot. remontu drogi gminnej łączącej miejscowości Raczki i Stare Brynki 26.05.2021
468/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. dostosowania wejścia do kaplicy cmentarnej dla osób niepełnosprawnych 10.06.2021
469/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 04.06.2021
470/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. ogrzewania lokali komunalnych 02.06.2021
471/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. pojemników na odpady papierowe 28.05.2021
472/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. wniosku o dofinansowanie przebudowy ul. Energetyków 28.05.2021
473/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. możliwości zakupu abonamentu parkingowego w Szczecinie 27.05.2021
474/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. pojemników na odzież 17.06.2021
475/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. informacji na temat liczby zgonów w gminie Gryfino 02.06.2021
476/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. budynków przy ul. Chrobrego 17 i 19 02.06.2021
477/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. korzystania z hali sportowej przez uczniów LO 05.07.2021
478/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. działania BIP 26.05.2021
479/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. uchwały sprawie likwidacji OSiR 27.05.2021
480/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. naprawy chodnika między ul. Niepodległości a Parkową 02.06.2021
481/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. przejęcia budynku byłej komendy policji 26.05.2021
482/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. kosztów budowy sieci wodociągowej 21.07.2021
483/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. wykazu gminnych dróg publicznych 02.06.2021
484/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. ilości osób narodowości ukraińskiej w gminie Gryfino 02.06.2021
485/21 Piotr Romanicz 20.05.2021 21.05.2021 Dot. wniosków o dofinansowanie dla miejscowości popegeerowskich 26.05.2021
486/21 Magdalena Pieczyńska 21.05.2021 24.05.2021 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 465/21 11.06.2021
487/21 Rafał Guga 27.05.2021 29.05.2021 Dot. poprawy bezpieczeństwa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie (ul. Wojska Polskiego) 10.06.2021
488/21 Magdalena Pieczyńska 01.06.2021 01.06.2021 Dot. modernizacji placu zabaw przy ul. Marii Konopnickiej w Gryfinie 14.06.2021
489/21 Rafał Guga 07.06.2021 07.06.2021 Dot. braku odpowiedzi na pisma rodziców kajakarzy z 27 stycznia 2021 r. oraz wiadomości z 15 marca i 29 kwietnia 2021 r. 15.07.2021
490/21 Maciej Puzik 15.06.2021 15.06.2021 Dot. udzielenia zgody na prace poszukiwawcze na terenie Parku Miejskiego im. Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie 24.01.2021
491/21 Maciej Puzik 15.06.2021 15.06.2021 Dot. siedziby Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej 05.07.2021
492/21 Magdalena Pieczyńska 21.06.2021 24.06.2021 Dot. wprowadzenia w Gryfinie punktów pomocy okresowej 07.07.2021
493/21 Rafał Guga 24.06.2021 24.06.2021 Dot. braku odpowiedzi na pisma rodziców kajakarzy 19.07.2021
494/21 Rafał Guga 24.06.2021 24.06.2021 Dot. budynku po byłej komendzie policji 16.07.2021
495/21 Rafał Guga 24.06.2021 25.06.2021 Dot. remontu Pałacyku pod lwami 16.07.2021
496/21 Rafał Guga 24.06.2021 25.06.2021 Dot. nadania nazwy Stanisława Lema dla fragmentu drogi 01.07.2021
497/21 Maciej Puzik 02.07.2021 02.07.2021 Dot. inwestycji przy ul. Śląskiej 27.07.2021
498/21 Piotr Zwoliński 05.07.2021 05.07.2021 Dot. ulicy Krasińskiego  
499/21 Jolanta Witowska 05.07.2021 12.07.2021 Dot. niesprawnej tablicy świetlnej 16.07.2021
500/21 Jolanta Witowska 05.07.2021 12.07.2021 Dot. stanu fontann miejskich 23.07.2021
501/21 Jolanta Witowska 12.07.2021 12.07.2021 Dot. programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 29.07.2021
502/21 Maciej Puzik 15.07.2021 15.07.2021 Dot. zagospodarowania terenu przy ulicy Opolskiej 29.07.2021
503/21 Rafał Guga 22.07.2021 22.07.2021 Dot. działań dotyczących terenu z potencjalnym umiejscowieniem kopalni żwiru w Żabnicy 05.08.2021
504/21 Jolanta Witowska 26.07.2021 27.07.2021 Dot. uporządkowania terenu parku 10.08.2021
505/21 Jolanta Witowska 26.07.2021 27.07.2021 Dot. podjętych działań skierowanych do  właścicieli czworonogów, celem utrzymania porządku 11.08.2021
506/21 Rafał Guga 05.08.2021 05.08.202 Dot. terenu pod garaże w Gardnie 16.08.2021
507/21 Tomasz Namieciński 12.08.2021 13.08.2021 Dot. obowiązku utrzymania czystości przez mieszkańców przy swoich posesjach 02.09.2021
508/21 Tomasz Namieciński 12.08.2021 13.08.2021 Dot. przeglądu i naprawy uszkodzonej kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej w Gardnie 07.09.2021
509/21 Tomasz Namieciński 26.08.2021 27.08.2021 Dot. przywrócenia stanu używalności chodnika przy placu zabaw na ul. Pyrzyckiej w Gardnie 01.09.2021
510/21 Tomasz Namieciński 26.08.2021 27.08.2021 Dot. naprawy uszkodzeń nawierzchni na ulicy Żelisławskiej w Gardnie 09.09.2021
511/21 Maciej Puzik 26.08.2021 27.08.2021 Dot. wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac poszukiwawczych na terenie Parku Miejskiego im. Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie 10.09.2021
512/21 Maciej Puzik 26.08.2021 27.08.2021 Dot. zagospodarowania ciągów pieszych łączących ulicę Mazowiecką z ulicą Śląską 01.09.2021
513/21 Robert Jonasik 26.08.2021 27.08.2021 Dot. zagrożenia zdrowia dzieci korzystających z boiska ze sztuczną murawą na osiedlu Górny Taras w Gryfinie 09.09.2021
514/21 Robert Jonasik 26.08.2021 27.08.2021 Dot. realnego ograniczenia prędkości jednostek przepływających po Odrze Wschodniej w celu zapobiegania niszczenia jachtów przy nabrzeżu 01.09.2021
515/21 Zbigniew Kozakiewicz 26.08.2021 27.08.2021 Dot. bezpieczeństwa pieszych na ulicy Flisaczej w Gryfinie 02.09.2021
516/21 Rafał Guga 26.08.2021 27.08.2021 Dot. przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 13.09.2021
517/21 Rafał Guga 26.08.2021 27.08.2021 Dot. naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach wielorodzinnych

07.09.2021

15.09.2021

518/21 Maciej Puzik 10.09.2021 10.09.2021 Dot. przygotowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ulicy Mazowieckiej i okolic w Gryfinie 30.09.2021
519/21 Magdalena Pieczyńska 15.09.2021 16.09.2021 Dot. stanu technicznego ul. Jesiennej w Gryfinie  
520/21 Magdalena Pieczyńska 30.09.2021 01.10.2021 Dot. kosztów związanych z Halą Sportowo-Widowiskową w Gryfinie 12.10.2021
521/21 Magdalena Pieczyńska 30.09.2021 01.10.2021 Dot. Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 29.10.2021
522/21 Magdalena Pieczyńska 30.09.2021 01.10.2021 Dot. Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie 15.10.2021
523/21 Rafał Guga 30.09.2021 01.10.2021 Dot. stanu drogi w rejonie ul. Bolesława Chrobrego i ul. Kościelnej w Gryfinie 11.10.2021
524/21 Rafał Guga 30.09.2021 01.10.2021 stanu dróg w rejonie ul. Opolskiej w Gryfinie 08.10.2021
525/21 Magdalena Pieczyńska 30.09.2021 01.10.2021 Dot. modernizacji przystani kajakowej w Gryfinie  
526/21 Rafał Guga 30.09.2021 01.10.2021 Dot. jednorazowej indywidualnej nagrody dla gryfińskich pracowników oświaty 14.10.2021
527/21 Jolanta Witowska 08.10.2021 12.10.2021 Dot. zaniedbanej przestrzeni miejskiej  
528/21 Magdalena Pieczyńska 28.10.2021 28.10.2021 Dot. funkcjonowania Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie 15.11.2021
529/21 Marek Sanecki 28.10.2021 28.10.2021 Dot. przedstawienia wkładu materialno rzeczowego i finansowego Gminy Gryfino przy współorganizowaniu 4. Gryfińskiego Biegu Niepodległości 15.11.2021
530/21 Tomasz Namieciński 28.10.2021 28.10.2021 Dot. udzielenia pisemnej odpowiedzi na złożone przez mieszkańców Gardna wnioski 17.11.2021
531/21 Piotr Romanicz 28.10.2021 28.10.2021 Dot. działań podjętych przez Burmistrza w sprawie przejęcia i adaptacji budynku przy ul. Targowej na siedzibę Szkoły Muzycznej 15.11.2021
532/21 Piotr Romanicz 28.10.2021 28.10.2021 Dot. poprawienia estetyki ścian budynków przy ul. Kościelnej 28 i Bolesława Chrobrego 19 od strony ul. 1. Maja 15.11.2021
533/21 Piotr Romanicz 28.10.2021 28.10.2021 Dot. remontu kaplicy cmentarnej w Gryfinie 15.11.2021
534/21 Piotr Romanicz 28.10.2021 28.10.2021 Dot. możliwości zmian w prowadzeniu usług pogrzebowych 16.11.2021
535/21 Rafał Guga 28.10.2021 28.10.2021 Dot. stanu dróg w rejonie ul. Krasińskiego 15.11.2021
536/21 Rafał Guga 28.10.2021 28.10.2021 Dot. chaosu komunikacyjnego w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie 15.11.2021
537/21 Rafał Guga 28.10.2021 28.10.2021 Dot. stanu ciągów komunikacyjnych w okolicy Centrum Wodnego w Gryfinie 15.11.2021
538/21 Rafał Guga 28.10.2021 28.10.2021 Dot. realizacji zadania budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej 15.11.2021
539/21 Tomasz Namieciński 19.11.2021 19.11.2021 Dot. uruchomienia połączenia autobusowego na trasie Gryfino-Gardno-Radziszewo 09.12.2021
540/21 Zenon Trzepacz 22.11.2021 23.11.2021 Dot. zamknięcia przejazdu kolejowego w Daleszewie, przy ul. Orzechowej  
541/21 Magdalena Pieczyńska 25.11.2021 26.11.2021 Dot. podpisanego listu intencyjnego w sprawie tworzenia spółdzielni socjalnej 08.12.2021
542/21 Magdalena Pieczyńska 25.11.2021 26.11.2021 Dot. stanu technicznego ulicy Jesiennej w Gryfinie 02.12.2021
543/21 Magdalena Pieczyńska 25.11.2021 26.11.2021 Dot. modernizacji przystani kajakowej w Gryfinie  
544/21 Magdalena Pieczyńska 25.11.2021 26.11.2021 Dot. przystąpienia przez Gminę Gryfino do projektu pn. Granty PPGR 13.12.2021
545/21 Rafał Guga 25.11.2021 26.11.2021 Dot. zabezpieczenia placówek oświatowych w związku z występującą czwartą falą pandemii COVID-19 13.12.2021
546/21 Rafał Guga 25.11.2021 26.11.2021 Dot. stanu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Z. Krasińskiego  
547/21 Robert Jonasik 25.11.2021 26.11.2021 Dot. usługi wywożenia odpadów komunalnych z terenu miasta Gryfina przez PUK w Gryfinie 08.12.2021
548/21 Jolanta Witowska 26.11.2021 29.11.2021 Dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 27.01.2022
549/21 Jolanta Witowska 26.11.2021 29.11.2021 Dot. wybiegu dla psów 15.12.2021
550/21 Wanda Hołub 03.12.2021 03.12.2021 Dot. toalety miejskiej 08.12.2021
551/21 Wanda Hołub 03.12.2021 03.12.2021 Dot. oświetlenia części ul. Sportowej w Gryfinie

15.12.2021
20.12.2021

552/21 Wanda Hołub 14.12.2021 15.12.2021 Dot. budowy toalety miejskiej w Gryfinie 27.01.2022
553/21 Elżbieta Kasprzyk 16.12.2021 17.12.2021 Dot. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg: ul. Przemysłowa i ul. Gryfińska 23.12.2021
554/21 Rafał Guga 16.12.2021 17.12.2021 Dot. wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino 31.12.2021
555/21 Rafał Guga 16.12.2021 17.12.2021 Dot. osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino i jednostka organizacyjnych 31.12.2021
556/21 Jolanta Witowska 16.12.2021 22.12.2021 Dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 27.01.2022
557/21 Jolanta Witowska 16.12.2021 22.12.2021 Dot. sprawozdania z działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w okresie międzysesyjnym 30.12.2021
558/21 Magdalena Pieczyńska 30.12.2021 30.12.2021 Dot. oblodzenia dróg i chodników na terenie gminy gminy i miasta Gryfino 13.01.2021