ROK 2022

Nr interp. Imię i nazwisko radnego Data złożenia Data przekazania Przedmiot Data odpowiedzi

ROK 2022

559/22 Zenon Trzepacz 19.01.2022 19.01.2022 Dot. poprawy bezpieczeństwa na drodze przy ul. Przemysłowej w Pniewie 31.01.2022
560/22 Rafał Guga 27.01.2022 27.01.2022 Dot. promocji żużla w Gminie Gryfino 17.02.2022
561/22 Rafał Guga 27.01.2022 27.01.2022 Dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Gryfino 15.02.2022
562/22 Rafał Guga 27.01.2022 27.01.2022 Dot. Stanu ul. S. Lema w Gryfinie 16.02.2022
563/22 Rafał Guga 27.01.2022 27.01.2022 Dot. Rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie 15.02.2022
564/22 Magdalena Pieczyńska 27.01.2022 27.01.2022 Dot. modernizacji przystani kajakowej w Gryfinie 04.02.2022
565/22 Piotr Romanicz 27.01.2022 27.01.2022 Dot. naprawy nawierzchni ul. Energetyków 04.02.2022
566/22 Piotr Romanicz 27.01.2022 27.01.2022 Dot. wykazu dróg gminnych w BIP 15.02.2022
567/22 Piotr Romanicz 27.01.2022 27.01.2022 Dot. stanu oświetlenia w niektórych obiektach gminnych 09.02.2022
568/22 Piotr Zwoliński 27.01.2022 27.01.2022 Dot. pojemników na odzież z napisem PCK 04.02.2022
569/22 Jolanta Witowska 01.02.2022 01.02.2022 Dot. zniszczonego oświetlenia w parku 15.02.2022
570/22 Maciej Puzik 24.02.2022 24.02.2022 Dot. przewidywanego sposobu naliczania opłaty adiacenckiej 04.04.2022
571/22 Robert Jonasik 24.02.2022 24.02.2022 Dot. bezpieczeństwa energetycznego gminy 30.03.2022
572/22 Piotr Romanicz 24.02.2022 24.02.2022 Dot. pilnej naprawy jezdni przy ul. Żołnierzy Wyklętych 04.03.2022
573/22 Elżbieta Kasprzyk 24.02.2022 24.02.2022 Dot. konieczności wykonania prac poprawiających bezpieczeństwo na ul. Polnej w Pniewie 04.03.2022
574/22 Piotr Zwoliński 24.02.2022 24.02.2022 Dot. remontu nawierzchni dróg ul. A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego 04.03.2022
575/22 Piotr Zwoliński 24.02.2022 24.02.2022 Dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze łączącej Drzenin z Chwarstnicą 04.03.2022
576/22 Piotr Zwoliński 24.02.2022 24.02.2022 Dot. poprawy bezpieczeństwa na ul. Armii Krajowej w Gryfinie 04.03.2022
577/22 Piotr Zwoliński 24.02.2022 24.02.2022 Dot. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku Gryfino-Szczawno 04.03.2022
578/22 Rafał Guga 24.02.2022 24.02.2022 Dot. likwidacji kasy w urzędzie 16.03.2022
579/22 Rafał Guga 24.02.2022 24.02.2022 Dot. zerwanego dachu na Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie 04.03.2022
580/22 Jolanta Witowska 24.02.2022 24.02.2022 Dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi 08.03.2022
581/22 Piotr Zwoliński 24.02.2022 24.02.2022 Dot. przebudowy ul. Krasińskiego w Gryfinie 04.03.2022
582/22 Jolanta Witowska 10.03.2022 10.03.2022 Dot. Funkcjonowania "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" w Gminie Gryfino w 2021r. 23.03.2022
583/22 Jolanta Witowska 15.03.2022 15.03.2022 Dot. odpowiedzi na interpelację 580/22 24.03.2022
584/22 Jolanta Witowska 30.03.2022 31.03.2022 Dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi 14.02.2022
585/22 Elżbieta Kasprzyk 31.03.2022 31.03.2022 Dot. projektu budowy ul. Lipowej w Pniewie 13.04.2022
586/22 Rafał Guga 31.03.2022 31.03.2022 Dot. ul. Letniej w Gryfinie 07.04.2022
587/22 Rafał Guga 31.03.2022 31.03.2022 Dot. stanu drogi do Steklinka 07.04.2022
588/22 Rafał Guga 31.03.2022 31.03.2022 Dot. Orkiestry ZEDO 13.04.2022
589/22 Rafał Guga 31.03.2022 31.03.2022 Dot. likwidacji kasy w urzędzie 13.04.2022
590/22 Robert Jonasik 28.04.2022 28.04.2022 Dot. wadliwie wykończonego ogrodzenia na rozbudowywanej części Cmentarza komunalnego w Gryfinie 11.05.2022
591/22 Robert Jonasik 28.04.2022 28.04.2022 Dot. zapewnienia na Targowisku Miejskim w Gryfinie możliwości dowozu towarów 12.05.2022
592/22 Robert Jonasik 28.04.2022 28.04.2022 Dot. zabezpieczenia Kąpieliska w Steklnie 12.05.2022
593/22 Magdalena Pieczyńska 28.04.2022 28.04.2022 Dot. złożonych wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład 06.05.2022
594/22 Magdalena Pieczyńska 28.04.2022 28.04.2022 Dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Wł. Reymonta 11.05.2022
595/22 Magdalena Pieczyńska 28.04.2022 28.04.2022 Dot. realizowanych inwestycji w gm. Gryfino 06.05.2022
596/22 Magdalena Pieczyńska 28.04.2022 28.04.2022 Dot. modernizacji przystani kajakowej w Gryfinie 16.05.2022
19.05.2022
597/22 Magdalena Pieczyńska 28.04.2022 28.04.2022 Dot. doposażenia placu zabaw na ul. M. Konopnickiej 25.05.2022
598/22 Magdalena Pieczyńska 28.04.2022 28.04.2022 Dot. harmonogramu remontu dróg ulic 20.07.2022
599/22 Magdalena Pieczyńska 28.04.2022 28.04.2022 Dot. funkcjonowania Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie 26.05.2022
600/22 Magdalena Pieczyńska 28.04.2022 28.04.2022 Dot. stanu technicznego ulicy Jesiennej w Gryfinie 06.05.2022
601/22 Piotr Romanicz 28.04.2022 28.04.2022 Dot. wyszukiwarki w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej 02.05.2022
602/22 Piotr Romanicz 28.04.2022 28.04.2022 Dot. przygotowań Gminy Gryfino do sezonu kąpielowego 12.05.2022
603/22 Piotr Romanicz 28.04.2022 28.04.2022 Dot. kwestii systematycznego utrzymania czystości w toalecie publicznej na cmentarzu komunalnym w Gryfinie 12.05.2022
604/22 Piotr Romanicz 28.04.2022 28.04.2022 Dot. stanu technicznego odcinka jezdni ul. Tadeusza Kościuszki w Gryfinie 06.05.2022
605/22 Piotr Romanicz 28.04.2022 28.04.2022 Dot. podjętych działań w sprawie naprawy jezdni ul. Żołnierzy Wyklętych w Gryfinie 11.05.2022
606/22 Elżbieta Kasprzyk 28.04.2022 28.04.2022 Dot. naprawy nawierzchni ul. Sosnowej w Pniewie 06.05.2022
607/22 Rafał Guga 28.04.2022 28.04.2022 Dot. stanu terenu na "Górce Miłości" 12.05.2022
608/22 Rafał Guga 28.04.2022 28.04.2022 Dot. sytuacji finansowej Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie 19.05.2022
609/22 Magdalena Pieczyńska 26.05.2022 26.05.2022 Dot. organizacji pomocy Ukrainie 24.06.2022
610/22 Magdalena Pieczyńska 26.05.2022 26.05.2022 Dot. organizacji wydarzenia pn. Gryfińska Majówka "Solidarni z Ukrainą" 15.06.2022
611/22 Magdalena Pieczyńska 26.05.2022 26.05.2022 Dot. stanu nawierzchni ul. Czechosłowackiej w Gryfinie 15.06.2022
612/22 Robert Jonasik 26.05.2022 26.05.2022 Dot. koszenia trawy i krawężników na ul. Władysława Reymonta w Gryfinie 15.06.2022
613/22 Rafał Guga 26.05.2022 26.05.2022 Dot. stanu nawierzchni ul. Letniej w Gryfinie 15.06.2022
614/22 Rafał Guga 26.05.2022 26.05.2022 Dot. sali gimnastycznej prz Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie  
615/22 Maciej Puzik
Magdalena Pieczyńska
30.05.2022 31.05.2022 Dot. informacji o zawieszeniu dużej liczby połączeń autobusowych z dniem 01.06.2022 r. 23.08.2022
616/22 Zenon Trzepacz 03.06.2022 06.06.2022 Dot. naprawy ul. Topolowej w Radziszewie  
617/22 Małgorzata Wisińska 07.06.2022 09.06.2022 Dot. naprawy drogi gminnej prowadzącej do Sobiemyśla 22.06.2022
618/22 Małgorzata Wisińska 07.06.2022 09.06.2022 Dot. uzasadnienia wypowiedzi Pana Burmistrza w Gazecie Gryfińskiej z 7 czerwca 2022 r. 24.06.2022
619/22 Małgorzata Wisińska 07.06.2022 09.06.2022 Dot. braku sprawozdania Burmistrza oraz analizy gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 i 2021 rok na stronach BIP Gryfino 14.07.2022
620/22 Małgorzata Wisińska 07.06.2022 09.06.2022 Dot. braku odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązującego studium 20.06.2022
621/22 Piotr Zwoliński 17.06.2022 20.06.2022 Dot. naprawy chodnika  
622/22 Rafał Guga 30.06.2022 01.07.2022 Dot. sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie  
623/22 Tomasz Namieciński 30.06.2022 01.07.2022 Dot. zatkanej studzienki kanalizacji deszczowej 14.07.2022
624/22 Tomasz Namieciński 30.06.2022 01.07.2022 Dot. drogi gminnej w Gardnie 11.07.2022
625/22 Tomasz Namieciński 30.06.2022 01.07.2022 Dot. pozostawionych opon 14.07.2022
626/22 Zenon Trzepacz 30.06.2022 01.07.2022 Dot. hałasu emitowanego przez lokomotywy 08.07.2022
27.09.2022
627/22 Robert Jonasik 30.06.2022 01.07.2022 Dot. usunięcia uchybień 19.07.2022
628/22 Magdalena Pieczyńska 01.07.2022 01.07.2022 Dot. raportu o stanie gminy za 2021 rok 15.07.2022
629/22 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
04.08.2022 08.08.2022 Dot. zmian w komunikacji autobusowej na terenie miasta i gminy Gryfino  
630/22 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
04.08.2022 08.08.2022 Dot. terminu przywrócenia dyżurów radnych Rady Miejskiej w Gryfinie 23.08.2022
631/22 Maciej Puzik 04.08.2022 08.08.2022 Dot. obecnie realizowanej inwestycji przy ulicy Śląskiej w Gryfinie 22.08.2022
632/22 Magdalena Pieczyńska 16.08.2022 17.08.2022 Dot. działań przeciwdziałających i zabezpieczających mieszkańców gm. Gryfino w ramach kryzysu ekologicznego na rzece Odrze 01.09.2022
633/22 Tomasz Namieciński 19.08.2022 22.08.2022 Dot. odpowiedzi Burmistrza na interpelacje

05.09.2022

30.09.2022

634/22 Tomasz Namieciński 19.08.2022 22.08.2022 Dot. poprawienia bezpieczeństwa korzystania ze ścieżek rowerowych 06.09.2022
635/22 Robert Jonasik 25.08.2022 26.08.2022 Dot. program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" 09.09.2022
636/22 Piotr Romanicz 25.08.2022 26.08.2022 Dot. targowiska miejskiego 31.08.2022
637/22 Piotr Romanicz 25.08.2022 26.08.2022 Dot. ul. Energetyków 06.09.2022
638/22 Rafał Guga 25.08.2022 26.08.2022 Dot. Sali gimnastycznej przy SP3  
639/22 Jolanta Witowska 29.08.2022 29.08.2022 Dot. uchwały śmieciowej 13.09.2022
640/22 Jolanta Witowska 01.09.2022 01.09.2022 Dot. uchwały śmieciowej 15.09.2022
641/22 Rafał Guga 19.09.2022 19.09.2022 Dot. sali gimnastycznej przy SP 3  
642/22 Rafał Guga 19.09.2022 19.09.2022 Dot. drogi technicznej przy rondzie 04.10.2022
643/22 Magdalena Pieczyńska 19.09.2022 19.09.2022 Dot. pomnika "Niedźwiedzia Wojtka" 03.10.2022
644/22 Robert Jonasik 29.09.2022 30.09.2022 Dot. wsparcia działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 22.02.2023
645/22 Rafał Guga 29.09.2022 30.09.2022 Dot. bezpieczeństwo mieszkańców gminy w przypadku zagrożenia zewnętrznego   13.10.2022
646/22 Piotr Romanicz 27.10.2022 28.10.2022  Dot. kwot zwolnień od podatku od nieruchomości  dla osób nowozasiedlonych. 09.11.2022
647/22 Rafał Guga 27.10.2022 28.10.2022 Dot. sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie.  
648/22 Rafał Guga 27.10.2022 28.10.2022 Dot. sprzedaży węgla przez gminę Gryfino 14.11.2022
649/22 Piotr Romanicz 27.10.2022 28.10.2022 Dot. Dzierżawy terenów zajmowanych przez korty tenisowe na terenie obiektów sportowych w Gryfinie. 09.11.2022
650/22 Piotr Romanicz 27.10.2022 28.10.2022 Dot. porządku wokół gminnych pojemników na odpady przy dawnym boisku przy ul. Kościuszki. 09.11.2022
651/22 Rafał Guga 08.11.2022 08.11.2022 Dot. Warsztatów Edukacyjno-Kulturalnych w Kołobrzegu 27.12.2022
652/22 Rafał Guga 24.11.2022 24.11.2022 Dot. stanu drogi do Steklna 13.12.2022
653/22 Rafał Guga 24.11.2022 24.11.2022 Dot. zespołu ds. nazewnictwa ulic w gminie Gryfino 14.12.2022
654/22 Jolanta Witowska 12.12.2022 12.12.2022 Dot. opłaty odpadowej 27.12.2022
655/22 Jolanta Witowska 12.12.2022 12.12.2022 Dot. Pałacyku Pod Lwami 22.12.2022
656/22 Tomasz Namieciński 12.12.2022 12.12.2022 Dot. uporządkowania działki gminnej 21.12.2022
657/22 Magdalena Pieczyńska 22.12.2022 23.12.2022 Dot. siedziby Szkoły Muzycznej 12.01.2023
658/22 Rafał Guga 22.12.2022 23.12.2022 Dot. stanu nawierzchni ul. Jesiennej 30.12.2022
659/22 Rafał Guga 22.12.2022 23.12.2022 Dot. wynagrodzeń w UMiG 16.01.2023
660/22 Rafał Guga 22.12.2022 23.12.2022 Dot. osób zatrudnionych w UMIG i jednostkach organizacyjnych 12.01.2023
661/22 Jolanta Witowska 30.12.2022 30.12.2022 Dot. modernizacji Pałacyku pod Lwami 31.01.2023