ROK 2024

Nr interp. Imię i nazwisko radnego Data złożenia Data przekazania Przedmiot Data odpowiedzi
ROK 2024
806/24 Tomasz Namieciński 23.01.2024 24.01.2024 Dot. podjęcia działań 16.02.2024
807/24 Magdalena Pieczyńska 25.01.2024 25.01.2024 Dot. funkcjonowania sali sołeckiej w Wełtyniu 09.02.2024
808/24 Magdalena Pieczyńska 26.01.2024 26.01.2024 Dot. transportu autobusowego 01.02.2024
809/24 Magdalena Pieczyńska 1.02.2024 2.02.2024 Dot. inwestycji GTBS przy ul. Jana Pawła II 13.02.2024
810/24 Magdalena Pieczyńska 1.02.2024 2.02.2024 Dot. działań zespołu ds. wypracowania koncepcji plaży miejskiej 15.02.2024
811/24 Magdalena Pieczyńska 1.02.2024 2.02.2024 Dot. stanu Górki Miłości 16.02.2024
812/24 Magdalena Pieczyńska 1.02.2024 2.02.2024 Dot. organizacji ferii zimowych 13.02.2024 
813/24 Elżbieta Kasprzyk 1.02.2024 2.02.2024 Dot. przeglądu dróg gminnych 15.02.2024
814/24 Robert Jonasik 1.02.2024 2.02.2024 Dot. wniosków szkół o podwyższenie stypendium naukowego

08.02.2024

13.02.2024

815/24 Piotr Romanicz 1.02.2024 2.02.2024 Dot. stanu ul. Pogodnej i Kwiatowej 13.02.2024
816/24 Maciej Puzik 1.02.2024 2.02.2024 Dot. stanu ul. Łącznej 13.02.2024
817/24 Maciej Puzik 1.02.2024 2.02.2024 Dot. wniosku TMHZG o nadanie nazwy rondu 12.02.2024
818/24 Maciej Puzik 1.02.2024 2.02.2024 Dot. stworzenia wybiegu dla psów  
819/24 Magdalena Pieczyńska 1.02.2024 2.02.2024 Dot. naruszenia zakazu z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 15.02.2024
820/24 Rafał Guga 1.02.2024 2.02.2024 Dot. stanu ul. Kościelnej w Gryfinie 13.02.2024
821/24 Rafał Guga 1.02.2024 2.02.2024 Dot. stanu ul. Borówkowej i ul. Jagodowej w Żórawiach 15.02.2024
822/24 Rafał Guga 1.02.2024 2.02.2024 Dot. możliwej wycinki drzew w parku miejskim 13.02.2024
823/24 Rafał Guga 1.02.2024 2.02.2024 Dot. gruntów pod obwodnicą w Gryfinie 29.02.2024
824/24 Robert Jonasik 8.02.2024 8.02.2024 Dot. wycinki drzew na terenie miasta 23.02.2024
825/24 Magdalena Pieczyńska 8.02.2024 8.02.2024 Dot. modernizacji parkometru na parkingu przy UMiG  
826/24 Magdalena Pieczyńska 8.02.2024 8.02.2024 Dot. wycinki drzew na terenie miasta 23.02.2024 
827/24 Rafał Guga 8.02.2024 8.02.2024 Dot. wyciętego drzewa przy parkingu naprzeciw UMiG 23.02.2024
828/24 Tomasz Namieciński 12.02.2024 16.02.2024 Dot. ścieżki rowerowej 26.02.2024
829/24 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
15.02.2024 16.02.2024 Dot. stanu technicznego lokalu 29.02.2024
830/24 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
15.02.2024 16.02.2024 Dot. prac nad nowym regulaminem wynagradzania nauczycieli 27.02.2024
831/24 Robert Jonasik 20.02.2024 23.02.2024 Dot. właściwego traktowania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Gryfino przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie 29.02.2024
832/24 Robert Jonasik 20.02.2024 23.02.2024 Dot. naprawy nawierzchni drogi na ul. Łącznej w Gryfinie przed wjazdem na oczyszczalnię ścieków 05.03.2024
833/24 Jolanta Witowska 29.02.2024 01.03.2024 Dot. stanu gminnej drogi gruntowej przy ul. Kwiatowej 05.03.2024
834/24 Rafał Guga 29.02.2024 01.03.2024 Dot. zapytania w sprawie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie 12.03.2024
835/24 Rafał Guga 29.02.2024 01.03.2024 Dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli  
836/24 Rafał Guga 29.02.2024 01.03.2024 Dot. Gruntów pod obwodnicą w Gryfinie 06.03.2024
837/24 Robert Jonasik 29.02.2024 01.03.2024 Dot. podziału dotacji dla Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Gryfino 06.03.2024
838/24 Magdalena Pieczyńska 29.02.2024 01.03.2024 Dot. stanu realizacji złożonych wniosków do budżetu na 2024 rok. 19.03.2024
839/24 Marek Sanecki 29.02.2024 04.03.2024 Dot. CSiR – koncepcja funkcjonowania 18.03.2024
840/24 Marek Sanecki 29.02.2024 04.03.2024 Dot. prelekcji Burmistrza w szkołach podstawowych 18.03.2024
841/24 Magdalena Pieczyńska 29.02.2024 07.03.2024 Dot. gospodarki odpadowej 20.03.2024
842/24 Tomasz Namieciński 14.03.2024 25.03.2024 Dot. słupa energetycznego na działce gminnej 19/2 w Gardnie 02.04.2024
843/24 Robert Jonasik 21.03.2024 25.03.2024 Dot. utwardzenia dróg gruntowych 02.04.2024
844/24 Piotr Romanicz 21.03.2024 25.03.2024 Dot. ponowienia interpelacji w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Kościuszki i Energetyków 02.04.2024
845/24 Rafał Guga 21.03.2024 25.03.2024 Dot. stanu nawierzchni ul. Kościelnej w Gryfinie 02.04.2024
846/24 Rafał Guga 21.03.2024 25.03.2024 Dot. stanu nawierzchni ul. Łącznej w Gryfinie 02.04.2024
847/24 Rafał Guga 21.03.2024 25.03.2024 Dot. stanu nawierzchni ul. Pogodnej i ul. Kwiatowej w Gryfinie 02.04.2024
848/24 Rafał Guga 21.03.2024 25.03.2024 Dot. stanu nawierzchni ul. Słowiańskiej w Gryfinie 02.04.2024
849/24 Rafał Guga 21.03.2024 25.03.2024 Dot. stanu nawierzchni ul. Żołnierzy Wyklętych w Gryfinie 02.04.2024
850/24 Rafał Guga 21.03.2024 25.03.2024 Dot. stanu nawierzchni ul. Borówkowej i Jagodowej w Żórawiach 02.04.2024
851/24 Tomasz Namieciński 04.04.2024 05.04.2024 Dot. uzupełnienia ubytków w drodze gminnej 18.04.2024
852/24 Rafał Guga 29.04.2024 30.04.2024 Dot. budowanego ronda w ciągu ul. Armii Krajowej w gryfinie 10.05.2024